Warszawa zapłaci ponad 10 milionów złotych za awarię Czajki

Przedsiębiorstwo Państwowe „Wody Polskie” wyceniło szkody jakie w środowisku wyrządziła awaria oczyszczalni Czajki.

„W ocenie Wód Polskich oraz organów środowiska wystąpił zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Wisły bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego”.

Teraz Warszawa zapłaci 10,5 miliona złotych. Średnio każdy Warszawiak zapłaci około 6,17 złotych za awarię. To nie jedyna awaria jaka grozi Warszawie. Wczoraj Informowaliśmy, że z wysokim prawdopodobieństwem Warszawa zapłaci za brak raportu w sprawie awarii oczyszczalni ścieków Czajka. Po awarii rurociągu w wyniku której do Wisły trafiły miliony litrów ścieków zatruwając królową polskich rzek, Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązał MPWiK do przedstawienia raportu w sprawie sierpniowej awarii rurociągu. Raport miał zostać sporządzony i przekazany już 5 września ubiegłego roku. Do tej pory nie doszło do jego przekazania. Dlatego Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wszczął postępowanie egzekucyjne wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Rzeczniczka WIOŚ twierdzi, że Urząd Miasta do tej pory nie przedstawił raportu dotyczącego przebiegu, przyczyn oraz skutków środowiskowych awarii. Raport miał też odpowiedzieć na pytanie czy były przestrzegane procedury i instrukcje dotyczące obsługi rurociągu, a także kontroli.

Ratusz odbija piłeczkę i twierdzi, że nie mógł przekazać inspektoratowi wyników badań i raportu ponieważ prokuratura zajęła próbki, które są niezbędne do sporządzenia tego raportu.

%d bloggers like this: