W Mławie wodociągi będą pracować w trybie skoszarowania pracowników! Czy to samo powinna zrobić Warszawa?

Na wczorajszej sesji rady miasta Burmistrz Mławy – Sławomir Kowalewski powiedział, że podjął rozmowy z dostawcami najważniejszych dla miasta usług, w tym z miejskimi wodociągami. Ich celem było omówienie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników obsługujących wrażliwą dla miasta infrastrukturę. Poza wprowadzeniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa, miejskie przedsiębiorstwa zaproponowały, że ich pracownicy podejmą pracę w warunkach pracy skoszarowanej. To znaczy, że na czas epidemii, pracownicy miejskich wodociągów nie będą opuszczać swoich miejsc pracy, po to aby się nie zarazić lub aby nie zarazić swoich kolegów. Pracodawcy dostarczą swoim pracownikom wszystkich niezbędnych dla normalnego funkcjonowania produktów i środków.

Jest to bardzo poważna kwestia, bowiem Warszawa już odczuwa problemy kadrowe kierowców. Może się okazać, że wśród pracowników miejskich spółek dojdzie do wybuchu epidemii. Przykładem niech będzie zamieszanie związane z wykryciem koronawirusa u jednego z pracowników SKM.

Skoro 30 tys. Mława rozważa podjęcie takiego kroku, być może 2 mln Warszawa powinna wprowadzić specjalne procedury bezpieczeństwa i rozważyć wprowadzenie systemu zabezpieczenia dostaw najważniejszych usług.

%d bloggers like this: