Gdańsk będzie miał Kurort Brzeźno. W planie nie ma wieżowców

Wzmocnienie funkcji rekreacyjnych, odtworzenie elementów historycznych – Dom Zdrojowy, uzupełnienie o nowe funkcje usługowe i wypoczynkowe – takie są plany dla nadmorskiej dzielnicy Brzeźno. Gdańsk będzie miał Kurort Brzeźno. 

– Chcemy dziś porozmawiać o planie zagospodarowania przestrzennego, ale też wizji, która za tym planem stoi. Plan, który procedujemy i chcemy po raz drugi wyłożyć do publicznego wglądu, jest bardzo istotny dla realizacji tej wizji. Wielokrotnie z mieszkańcami, przedstawicielami Rady Dzielnicy rozmawialiśmy o tym, że Brzeźno powinno odzyskać funkcję kurortu. Pierwszym etapem realizacji przywrócenia dzielnicy tej funkcji jest realizacja Domu Zdrojowego. Znajdująca się w części starego Brzeźna budowa ma na celu zachowanie wartości historycznych, a jednocześnie być miejscem żywym – m.in. z zieloną szkołą. Dziś natomiast rozmawiamy o planie, który ma wziąć udział w budowaniu nowej części kurortu Brzeźno. Chcemy, aby przyjeżdzający do Brzeźna mogli korzystać z funkcji kuracyjnej, hotelowej czy spacerowo-rekreacyjnej – mówił podczas konferencji zastępca prezydenta miasta Gdańska, Piotr Grzelak.

Studium Miasta Gdańska dla Zachodniego Pasa Nadmorskiego zakłada wzmocnienie funkcji rekreacyjno-turystycznych, skierowanych do mieszkańców jak i turystów, wykorzystując potencjał nadmorskiego położenia.

Rozwiązania planistyczne mają poprawić jakości życia mieszkańców dzięki planowaniu i realizacji oraz poprawianiu przestrzeni publicznych w powiązaniu z lokalizacją atrakcyjnych usług przy preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego.

Zobacz też: Gdańsk wydał 17 tys. zł na „mega hit” z okazji Sprzątania Świata

Kurort Brzeźno – bez mieszkań

– Pierwsze wyłożenie tego projektu miało miejsce w styczniu 2020 r., część z uwag złożonych do planu została przez nas uwzględniona. Na terenie, który podlega planowi, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego przewidziane są funkcje usługowe, restauracja, która tu jest potrzebna. Słyszeliśmy zarzuty, że nie powinno być tu funkcji mieszkaniowej, podkreślam, że takiej funkcji nigdy nie miało być. Od początku zależało nam, żeby był to teren ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów – kontynuował zastępca prezydenta.

– Chcielibyśmy stworzyć tu Partnerstwo Prywatno-Publiczne. W oparciu o potencjał tej działki, o której mówimy, tak aby np. miała szansę powstać tu marina – dodał Grzelak.

Projekt planu - Kurort Brzeźno. (mat. miasto Gdańsk)
Projekt planu – Kurort Brzeźno. (mat. miasto Gdańsk)

Kurort Brzeźno – to więcej zieleni

Przychylając się do części uwag wprowadzono zmiany, które powiększyły tereny parkowe w planie o ponad 1 ha – łącznie do 5,1 ha, z czego zieleń parkowa 2,88 ha, a zieleń do zachowania lub wprowadzenia 2,22 ha. Zmniejszono także wysokość budynków gastronomicznych w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego. Nie uwzględniono uwag dotyczących likwidacji zabudowy usługowej lub obniżenia parametrów urbanistyczno-architektonicznych dla obiektów w północnej części projektu planu.

– Część uwag, tych najbardziej istotnych, została uwzględniona, szczególnie w zakresie zachowania zieleni. Obniżona została także wysokość zabudowy do 16 m przy samym ciągu pieszo-rowerowym i do 19 w głębi działki – tu najważniejszym powodem jest, aby zabudowa nie była wyższa od linii drzew, tak aby patrząc na przykład od strony molo widoczna była zieleń. Ważną decyzją była też likwidacja parkingu kubaturowego. W tej chwili, po uwzględnieniu uwag dopuszczony jest parking terenowy. Uwzględniony jest także parking dla rowerów, na min. 50 pojazdów – mówiła Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Tereny zawarte w projekcie planu będą pełniły funkcje usługowe, związane z nadmorskim położeniem – turystyka, rekreacja, sport, zdrowie, kultura i gastronomia. Uzupełnią one ofertę rekreacyjno-sportową Pasa Nadmorskiego o elementy, z których mieszkańcy i turyści będą korzystali przez cały rok.

Zobacz też: Będzie większy hałas w Gdańsku. Elektrociepłownia rozpoczyna prace

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: