Powstają obiekty mostowe na terenie budowy przekopu Mierzei Wiślanej

Jesienno-zimowa aura nie powinna zakłócić budowy przekopu Mierzei Wiślanej – uważają inwestor i wykonawcy. Na terenie budowy przekopu rozpoczynają się prace przy budowie dwóch mostów. Inwestycja ma być gotowa w 2022 roku.

Trwają prace na terenie budowy przekopu Mierzei Wiślanej. Aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej wykonywane jest pogłębienie akwenu na obszarze basenu portu osłonowego, tak by statkami mogło odbywać się dowożenie kamienia hydrotechnicznego ze Skandynawii. Rozpoczęło się wykonywanie narzutów kamiennych na odcinku nasady falochronu zachodniego i wschodniego.

Nad kanałem powstaną dwa mosty obrotowe, umożliwiające ciągłe utrzymanie ruchu samochodowego, niezależnie od przepływających nową drogą wodną jednostek. Od początku jednym z założeń było zapewnienie priorytetu ruchu kołowego w rejonie kanału żeglugowego. Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga wyniesie blisko 23 kilometry. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg – także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał ma mieć 5 m głębokości.

Zobacz: Czy znikną korki w północnych dzielnicach Gdyni? Jest pomysł

Widok na plac budowy przekopu Mierzei Wiślanej (fot. NDI/Besix)
Widok na plac budowy przekopu Mierzei Wiślanej (fot. NDI/Besix)

Na terenie budowy przekopu Mierzei Wiślanej powstają obiekty mostowe

– Obiekty mostowe będą spełniały funkcję usprawnienia komunikacji pomiędzy wschodnią, a zachodnią częścią Mierzei Wiślanej – mówi Dominik Wróblewski kierownik budowy z konsorcjum NDI/Besix, generalnego wykonawcy prac.

Obiekty mostowe są w konstrukcji stalowej. Długość przęsła to 62 metry, szerokość 17 metrów. Są to mosty obrotowe. W chwili przepływania jednostki przez kanał żeglugowy most będzie się obracał prostopadle do kanału żeglugowego.

Na Zalewie Wiślanym wykonywana jest sztuczna wyspa. Trwa pogrążanie ścianek szczelnych tworzących jej obwiednię. Montowane są ściągi i stopniowo zasypywana jest grodza.

– Prace w okresie jesienno-zimowym będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem. 26 września 2020 roku na terenie budowy odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego w ławie fundamentowej podpory mostu północnego. Tuba z aktem erekcyjnym została wmurowana w budowany przyczółek mostu – mówi kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Również sprawdź: Gdańsk będzie miał Kurort Brzeźno. W planie nie ma wieżowców

Widok na plac budowy przekopu Mierzei Wiślanej (fot. NDI/Besix)
Widok na plac budowy przekopu Mierzei Wiślanej (fot. NDI/Besix)

Plany na najbliższe tygodnie

Najbliższe tygodnie to kontynuacja prac pogłębiarskich na Zatoce Gdańskiej w porcie osłonowym oraz wykonywanie narzutów kamiennych. Do końca tego roku pogrążone zostaną ścianki w obrębie całego Kanału Żeglugowego, a od października montowane są mikropale i odwodnienie. Zaczynają się także roboty żelbetowe. Podobnie w rejonie śluzy montowane są mikropale i odwodnienie. Dodatkowo wykonywana jest tam przesłona jet-grouting.

W dalszym ciągu do rzędnej 0,0 wykonywane będą wykopy w rejonie kanału (prace ziemne), a na początku przyszłego roku rozpoczną się prace pogłębiarskie. W listopadzie ma rozpocząć się montaż konstrukcji stalowej mostu południowego, a na moście północnym będą toczyć się roboty żelbetowe na przyczółkach, wykonywane będą izolacje ścian przyczółków oraz zasypki. Do końca listopada w stanie surowym gotowy będzie budynek bosmanatu.

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej zgodnie z harmonogramem powinna zakończyć się w 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: