Straż miejska z powodu epidemii będzie znowu „na pasku” policji

Strażnicy miejscy mają realizować przede wszystkim zadania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ponadto straż miejska ponownie zostanie poddana zwierzchniemu nadzorowi policji.

Wojewoda Pomorski - Dariusz Drelich (fot. facebook.com/PUWGdansk)
Wojewoda Pomorski – Dariusz Drelich (fot. facebook.com/PUWGdansk)

– Może się to wiązać z pewnymi utrudnieniami w naszej codziennej pracy, dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość – informuje rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Gdańsku, Marta Drzewiecka.

11 października Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich polecił wójtom, burmistrzom, prezydentom miast zlecić podległym strażom gminnym (miejskim):

  • dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.
  • realizację pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Pod tym linkiem znajduje się pełna treść decyzji wojewody. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: