Będzie przebudowa sygnalizacji na ważnych skrzyżowaniach w Gdańsku

Do końca listopada ma zmienić się organizacja ruchu na 9 skrzyżowaniach w ważnych komunikacyjnie lokalizacjach Gdańska. Zdaniem urzędników będzie bezpieczniej dla pieszych oraz kierowców, a na zmianach mają zyskać też pasażerowie komunikacji miejskiej. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na wybranych skrzyżowaniach umożliwi przebudowa sygnalizacji świetlnej.

Nowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie na 9 skrzyżowaniach w różnych miejscach Gdańska. Zmiany dotyczyć będą:

  1. Skrzyżowanie ulic Czarny Dwór – Obrońców Wybrzeża
  2. Skrzyżowanie ulic Sikorskiego – Dragana
  3. Skrzyżowanie ulic Jaśkowa Dolina – Piecewska – Dobrowolskiego
  4. Skrzyżowanie ulic: al. Grunwaldzka – Wojska Polskiego – Braci Lewoniewskich
  5. Węzeł Groddecka
  6. Al. Hallera – przejście dla pieszych przy przystanku tramwajowym „Reja”
  7. Ul. Pomorska – przejście dla pieszych
  8. Skrzyżowanie ul. Żołnierzy Wyklętych i Srebrniki
  9. Skrzyżowanie ulic Bulońska – Budapesztańska – Powstania Listopadowego

Lokalizacje, gdzie zmieni się organizacja ruchu zostały wybrane na podstawie konsultacji pomiędzy Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku, spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje oraz Policją. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, dzięki rozwiązaniom zwiększającym ochronę pieszych i rowerzystów. Ponadto jednym z kryteriów opracowania nowych projektów było skrócenie czasu przejazdu autobusów i tramwajów.

Zobacz: „Covidowe ławeczki” hitem gdańskiej inwestycji za 117 mln zł

Skrzyżowanie ulic Jaśkowa Dolina – Piecewska – Dobrowolskiego

Spośród wszystkich projektowanych zmian największe zajdą na skrzyżowaniu ulic Jaśkowa Dolina – Piecewska – Dobrowolskiego. Obecnie dwa pasy na fragmencie ul. Piecewskiej w kierunku ul. Trzy Lipy są jednokierunkowe. Po zmianach na tym fragmencie tylko jeden z pasów umożliwi jazdę w stronę ul. Trzy Lipy, natomiast drugi pas przeznaczony będzie wyłącznie dla autobusów jadących w kierunku ul. Jaśkowa Dolina. Tym samym pojazdy komunikacji miejskiej nie będą musiały tracić czasu objeżdżając osiedlowy parking, tak jak jest do tej pory.

Do przeprowadzenia tych zmian konieczne będzie wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz korekta sygnalizacji świetlnej. Dzięki czujnikom i łączności radiowej oraz pętlom indukcyjnym sygnalizatory wykryją zbliżający się autobus i dostosują wyświetlanie poszczególnych świateł.

Węzeł Groddecka

Zauważalne zmiany zajdą również na Węźle Groddecka – na skrzyżowaniu ul. 3 Maja oraz al. Armii Krajowej. Obecnie skręt w prawo z al. Armii Krajowej w ul. 3 Maja możliwy jest z dwóch pasów. Po wprowadzeniu zmian taki manewr będzie można wykonać tylko z prawego skrajnego pasa. Dzięki tej zmianie możliwe będzie wydłużenie zielonego światła dla pieszych przechodzących przez ul. 3 Maja, co poprawi ich komfort i bezpieczeństwo. Także tutaj niezbędne będzie ustawienie nowych znaków pionowych i wymalowanie poziomych oraz przeniesienie sygnalizatorów świetlnych i wgranie nowego oprogramowania.

Dodatkowe sygnalizatory na skrzyżowaniach

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu dodatkowe sygnalizatory świetlne trafią na skrzyżowanie al. Grunwaldzkiej, ul. Wojska Polskiej i ul. Braci Lewoniewskich oraz na skrzyżowanie al. Żołnierzy Wyklętych z ul. Srebrniki. Z kolei na skrzyżowaniu ul. Czarny Dwór i Obrońców Wybrzeża pojawi się sygnalizator ostrzegawczy z migającym piktogramem pieszego.

Zobacz także: Powstają obiekty mostowe na terenie budowy przekopu Mierzei Wiślanej

Zmiany także na torowiskach

Kolejne zmiany dotyczyć będą poprawienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach, przez które przebiegają torowiska tramwajowe. Tak będzie na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego oraz Dragana i na skrzyżowaniu ul. Bulońskiej – Budapesztańskiej – Powstania Listopadowego, a także na przejściach dla pieszych przez torowiska na ul. Pomorskiej oraz al. Hallera przy przystanku tramwajowym „Reja”.

Zainstalowane zostaną tam sygnalizatory ostrzegawcze dla pieszych z migającym piktogramem tramwaju. Uzupełnią one istniejące tam sygnalizatory dźwiękowe z komunikatem „Uwaga! Tramwaj”. Dodatkowo pojawią się tam również sygnalizatory

ostrzegawcze z migającym piktogramem pieszego, które z kolei zwrócą uwagę motorniczych na możliwość pojawienia się na torowisku pieszych.

Nie tylko przebudowa sygnalizacji

Realizacja uzgodnionych projektów będzie wymagała modernizacji sygnalizacji świetlnej w każdej z 9 lokalizacji. Nie ogranicza się ona jednak wyłącznie do ustawienia nowych sygnalizatorów, a zakłada m.in. budowę lub przebudowę istniejącej kanalizacji kablowej z poprowadzeniem nowych kabli, montaż nowych masztów wraz z pokryciem ich powłoką antygraffiti, czy wykonanie pętli indukcyjnych.

Ponadto zmodyfikowane zostanie oprogramowanie sterowników, obsługujących programy wyświetlania poszczególnych świateł i sygnałów dźwiękowych. Tam, gdzie jest to konieczne zamontowane zostaną czujniki trakcyjne. W wybranych lokalizacjach zdemontowane zostaną także przyciski dla pieszych na przejściach. Po zakończeniu prac odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni i chodników i zieleń na trawnikach.

Prace modernizacyjne sygnalizacji świetlnej rozpoczną się w pierwszej połowie października i według planów potrwają do końca listopada. Wpływ na realizację tych etapów, gdzie konieczna jest zmiana oznakowania poziomego, będą miały warunki atmosferyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: