Obwodnica Sztumu powstanie w ciągu 5 lat

Najpóźniej do 2026 roku powstanie obwodnica Sztumu. To część rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W planach są też inne obwodnice na Pomorzu.

Celem budowy obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55 jest poprawa bezpieczeństwa, odciążenie i zwiększenie płynności ruchu oraz zmniejszenie czasu przejazdu drogą krajową nr 55 i w obrębie układu drogowego miasta, a także poprawa jakości życia mieszkańców. Jest to tym bardziej istotne, że układ drogowy w mieście opiera się na drodze krajowej i na ruch tranzytowy nakłada się duży ruch lokalny powodujący zatory drogowe.

Obwodnica ma mieć parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju po jednym pasie w każdym kierunku bądź naprzemiennie dwa w jedną i jeden w drugą, tzw. 2+1 (w zależności od wyników analiz). Orientacyjna długość obwodnicy to ok. 6 km (w zależności od wariantu). Inwestycja obejmie również trzy skrzyżowania oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Obwodnica Sztumu - lokalizacja (fot. GDDKiA o Gdańsk)
Obwodnica Sztumu – lokalizacja (fot. GDDKiA o Gdańsk)

W tym roku przetarg na wstępną dokumentację

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie przygotowania koncepcji programowej (wraz z wariantowaniem przebiegów), materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z jej uzyskaniem) oraz projekt budowlany wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Do 2024 r. będzie prowadzony proces przygotowawczy, a przybliżony termin prac budowlanych przewidziano w latach 2025-26.

Czytaj: Pościg ulicami Sztumu za kierowcą z sądowym zakazem kierowania pojazdami

Obwodnica Sztumu jedną z pięciu obwodnic dla Pomorza

W ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie pomorskim powstanie pięć obwodnic:

  • Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25 (trwa przetarg na realizację prac budowlanych),
  • Człuchowa w ciągu drogi krajowej nr 22/25 (uzgadniany jest Program inwestycji),
  • Słupska/Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21 (przygotowywany jest przetarg na prace projektowe),
  • Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 (przygotowano Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ)),
  • Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55 (podpisany Program inwestycji).

Zobacz również: Zakażenie koronawirusem w samolocie prawdopodobne jak uderzenie pioruna

Program budowy 100 obwodnic za 28 mld zł

W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: