Wojciech Szczurek wycofuje się z podwyżek za parkowanie

Obciążanie mieszkańców Gdyni rosnącymi opłatami za usługi świadczone przez miasto byłoby niewskazane – uznał Wojciech Szczurek. Na posiedzeniu Kolegium Prezydenta w dniu 13 października prezydent Gdyni podjął decyzje związane z sytuacją epidemiczną. Zauważając znaczący wzrost zachorowań, który powoduje wprowadzanie nowych obostrzeń, a co za tym idzie – może mieć bardzo poważne skutki ekonomiczne, prezydent nie podniesie opłat za parkowanie i mieszkania komunalne.

W związku z tym polecił zastępcy prezydenta Markowi Łucykowi przygotowanie projektu uchwały, która odsunie w czasie wejście w życie nowych zasad dotyczących stref parkowania w Gdyni, w tym ich rozszerzenia oraz momentu rozpoczęcia obowiązywania podwyższonych stawek opłaty za parkowanie.

Projekt tej uchwały z uwagi na pilność prezydent wniesie na najbliższej sesji Rady Miasta Gdyni (w październiku) w trybie nadzwyczajnym. Jeśli radni przychylą się do inicjatywy prezydenta, podwyższone opłaty wejdą w życie w późniejszym terminie.

Czytaj: Gdynia podąża drogą Gdańska. Będą drakońskie opłaty za parkowanie

Ponadto zastępca prezydenta Michał Guć otrzymał polecenie, by odroczyć wejście w życie zarządzenia o podwyżce czynszów w lokalach komunalnych, którego przyjęcie zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem miało nastąpić wczoraj (13 października).

Obie zmiany nie oznaczają, że miasto wycofuje się z tych projektów, których przygotowanie podyktowane było realnymi potrzebami. Zostaną one jednak wdrożone, gdy ustaną nadzwyczajne warunki.

Zobacz również: Przetarg na budowę i projekt wiaduktu w ciągu ul. Puckiej w Gdyni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: