Jest inicjatywa budowy ławeczki pisarza Brunona Zwarry

Na Biskupiej Górce w Gdańsku ma powstać pomnik-ławeczka honorujący Brunona Zwarrę, działacza organizacji polskich w Wolnym Mieście Gdańsku, autora bezcennych „Wspomnień gdańskiego bówki”. W tym celu w wigilię 101. rocznicy urodzin pisarza, 17 października 2020 roku, zawiązał się Komitet, którego celem jest powołanie stowarzyszenia.

– Inicjatywa budowy pomnika w formie ławeczki narodziła się rok po śmierci Brunona Zwarry. Pomysłodawczynią by taki pomnik stanął na Biskupiej Górce jest córka pisarza – Maria Dryżał, córka Brunona Zwarry.

Obecnie do prac nad budową pomnika włączają się też inni członkowie rodziny, działacze społeczni, radni czy organizacje i instytucje związane z Biskupią Górką.

Aby projekt doszedł do skutku, powołane stowarzyszenie będzie w najbliższych latach pozyskiwać środki pieniężne lub rzeczowe na budowę pomnika; organizować wykłady czy konferencje dotyczące twórczości Brunona Zwarry i jego postaci, a także imprezy kulturalne promujące przedsięwzięcie.

Ponadto planowane jest też gromadzenie pamiątek, publikacji, materiałów, artykułów dotyczących pisarza czy współpraca z organami państwowymi i samorządowymi oraz z instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi na rzecz jego upamiętnienia.

Gdzie stanie ławeczka?

Mimo że Brunon Zwarra przez większość życia mieszkał w Oliwie, to jest kilka powodów dla których pomnik, według opinii Komitetu, mógłby stanąć na Biskupiej Górce (jeśli uda się uzyskać potrzebne zgody), a najlepiej na placu pomiędzy Rondem Groddecka, a kamienicami przy ul. Biskupiej 4, 6, 8 i Na Stoku 40:

  • pisarz urodził się w nieistniejącym już domu przy ul. Biskupiej 2 i mieszkał tam do 1935 r., a później przez kilka lat pod nr 46 przy ul. Na Stoku, oba te budynki przylegały do terenu, na którym miałby stanąć pomnik,
  • w pobliżu mieszkali też inni Polacy – działacze w Wolnym Mieście Gdańsku, a pomnik mógłby się stać miejscem o nich przypominającym,
  • jest to rozległy i ładnie położony plac z widokiem na Gdańsk,
  • obok znajduje się siedziba trzech organizacji działających na rzecz Biskupiej Górki: Stowarzyszenia WAGA, Stowarzyszenia Biskupia Górka i Fundacji Życie i Pasja, które na tym terenie prowadzą działania z mieszkańcami m.in.w ramach Domu Sąsiedzkiego, Klub Seniora, Centrum Wsparcia Seniora, corocznych obchodów Święta Ulicy Biskupiej i innych,
  • Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska podejmuje starania, by ten teren został nazwany imieniem Brunona Zwarry,
  • do Budżetu Obywatelskiego 2021 został zgłoszony projekt zagospodarowania skarpy przy tym placu – „Zielona Wizytówka Gdańska”.
Brunon Zwarra (mat. prasowe)
Brunon Zwarra (mat. prasowe)

Gdański pisarz

Brunon Zwarra (18 X 1919 Gdańsk – 14 VIII 2018 Gdańsk) – pisarz, rzemieślnik, działacz społeczny. Uczęszczał do Gimnazjum Polskiego, po ukończeniu którego rozpoczął w 1935 r. pracę w Emalierni Johannesa Segora we Wrzeszczu. Należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Zjednoczenia Zawodowego Polaków, był też zawodnikiem Klubu Sportowego Gedania. W przededniu wojny wyjechał do Gdyni, gdzie po zajęciu miasta przez Niemców, został 14 IX 1939 r. aresztowany i osadzony w obozie w Nowym Porcie, następnie w Stutthofie i Sachsenhausen. Zwolniony w 1942 r., ponownie znalazł zatrudnienie w emalierni J. Segora.

Po roku 1945 brał udział w odbudowie wytwórni, która od tej pory działała pod szyldem Zakład Lakierniczo-Emalierski „Gedania”. Szykanowany przez władze, w latach 70. zrezygnował z pracy zawodowej i za namową dr. Mariana Pelczara poświęcił się dokumentowaniu losów gdańskiej Polonii. Zasłynął jako autor „Wspomnień gdańskiego bówki” oraz książki „Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan”. W dorobku miał też powieści „Gdańszczanie” oraz „W gdańskiej twierdzy”.

W setną rocznicę urodzin Brunon Zwarra został ogłoszony patronem Centrum Pamięci o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska, które z inicjatywy prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz zostało utworzone przy Muzeum Poczty Polskiej – oddział Muzeum Gdańska.

Czytaj także: Tramwaj im. Brunona Zwarry wyjechał na ulice Gdańska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: