Terytorialsi ponownie w akcji. Zabezpieczają mieszkańców na Pomorzu

Żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio aktywnie działają na rzecz swojej małej Ojczyzny – Pomorza. Realizują jedną z najważniejszych misji jaką jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności pod kątem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Od początku trwania pandemii koronawirusa żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio aktywnie działają na rzecz swojej małej Ojczyzny, realizując jedną z najważniejszych misji jaką jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności.

Do 30 października pomorscy terytorialsi zrealizują dystrybucję 1008 sztuk pięciolitrowych opakowań płynu odkażającego oraz 70250 sztuk maseczek ochronnych. Środki ochrony trafią do placówek oświatowych na terenie Gdańska w tym do szkół podstawowych, bibliotek pedagogicznych czy centrów edukacji.

Pomimo tego, że Gdańsk znajduje się w strefie czerwonej i edukacja w szkołach ponadpodstawowych prowadzona jest zdalnie, również te instytucje otrzymają wsparcie. W ten sposób zapewnione zostanie im zabezpieczenie pod względem ochrony osobistej na czas, gdy uczniowie będą już mogli zająć swoje miejsca w szkolnych ławach.

Operacja „Trwała Odporność”

Obecne działania WOT w tym zakresie prowadzone są w ramach prowadzonej od czerwca, a ostatnio znowu zyskującej na ważności operacji „Trwała Odporność”.

Jej cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Przywracaj.

W odróżnieniu od prowadzonej na powszechną skalę operacji Odporna wiosna, operacja Trwała odporność skupia się na gaszeniu ognisk koronawirusa. Działania podejmowane w ramach op. Trwała Odporność są ukierunkowane na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów, wojewodów, tak aby panować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej każdego dnia wspierają ponad 100 szpitali, ponad 1 tys kombatantów, rozwożą żywność, wspierają policję przy monitoringu osób na kwarantannie, wspierają DPS-y i placówki opiekuńcze.
Na obecną chwilę w działania przeciwkryzysowe zaangażowane jest 1200 żołnierzy WOT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: