Powstanie zespół ds. przekopu Mierzei Wiślanej. Będzie tylko… przyglądać się

Samorząd województwa zamiast inwestować w pomorskie szpitale powołuje kolejnych ekspertów. Chodzi o zespół specjalistów, którzy będą… przyglądać się budowie na Mierzei Wiślanej. To odpowiedź samorządowców na postanowienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która podtrzymała decyzję środowiskową dla przekopu sprzed dwóch lat. W świetle przepisów stworzonych specjalnie dla tej inwestycji, ponowne zaskarżanie decyzji jest obecnie bezcelowe.

Ostateczną decyzję środowiskową GDOŚ wydał 22 września 2020 roku. Dokument zawiera szereg zmian w warunkach budowy i jej wpływu na środowisko. Termin rozpatrzenia odwołania był przekładany przez GDOŚ siedmiokrotnie, ale mimo tego budowa ruszyła. W tej chwili na Mierzei Wiślanej trwają zaawansowane prace budowlane.

Pomimo wielu zastrzeżeń Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o „zejściu ze ścieżki sądowej”. Jednak, jak podkreślono dalej w opinii, samorząd nie będzie biernie przyglądać się budowie na Mierzei Wiślanej.

W tym celu powołany zostanie specjalny zespół, który przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, będzie patrzył na ręce inwestorowi i przyjrzy się temu, czy obowiązki nałożone na niego w decyzji środowiskowej są właściwie wypełniane.

Może dofinansować szpitale?

W takim razie zamiast wydawać pieniądze na ekspertów zewnętrznych warto może dofinansować szpitale? W kwestii przekopu już nic się nie zmieni, o czym sami przyznają samorządowcy.

Jak czytamy w opinii ZWP z 22 października 2020 roku: „Przepisy przyjęte przez Sejm RP, specjalnie na potrzeby realizacji tej inwestycji, w praktyce pozbawiają możliwości zaskarżenia decyzji, skutkującego powstrzymaniem realizacji inwestycji. Podejmowanie dalszych czynności, mających na celu wyeliminowanie ww. decyzji, jest obecnie bezcelowe. Nawet w przypadku, gdyby sąd stwierdził nieważność decyzji, nie byłoby już prawnych możliwości zatrzymania inwestycji. Jednym słowem, najsłuszniejsze nawet racje merytoryczne wobec tak sformułowanego prawa pozostają bez znaczenia”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: