Powstanie zespół ds. przekopu Mierzei Wiślanej. Będzie tylko… przyglądać się

Samorząd województwa zamiast inwestować w pomorskie szpitale powołuje kolejnych ekspertów. Chodzi o zespół specjalistów, którzy będą… przyglądać się budowie na Mierzei Wiślanej. To odpowiedź samorządowców na postanowienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która podtrzymała decyzję środowiskową dla przekopu sprzed dwóch lat. W świetle przepisów stworzonych specjalnie dla tej inwestycji, ponowne zaskarżanie decyzji jest obecnie bezcelowe.

Ostateczną decyzję środowiskową GDOŚ wydał 22 września 2020 roku. Dokument zawiera szereg zmian w warunkach budowy i jej wpływu na środowisko. Termin rozpatrzenia odwołania był przekładany przez GDOŚ siedmiokrotnie, ale mimo tego budowa ruszyła. W tej chwili na Mierzei Wiślanej trwają zaawansowane prace budowlane.

Pomimo wielu zastrzeżeń Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o „zejściu ze ścieżki sądowej”. Jednak, jak podkreślono dalej w opinii, samorząd nie będzie biernie przyglądać się budowie na Mierzei Wiślanej.

W tym celu powołany zostanie specjalny zespół, który przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, będzie patrzył na ręce inwestorowi i przyjrzy się temu, czy obowiązki nałożone na niego w decyzji środowiskowej są właściwie wypełniane.

Może dofinansować szpitale?

W takim razie zamiast wydawać pieniądze na ekspertów zewnętrznych warto może dofinansować szpitale? W kwestii przekopu już nic się nie zmieni, o czym sami przyznają samorządowcy.

Jak czytamy w opinii ZWP z 22 października 2020 roku: „Przepisy przyjęte przez Sejm RP, specjalnie na potrzeby realizacji tej inwestycji, w praktyce pozbawiają możliwości zaskarżenia decyzji, skutkującego powstrzymaniem realizacji inwestycji. Podejmowanie dalszych czynności, mających na celu wyeliminowanie ww. decyzji, jest obecnie bezcelowe. Nawet w przypadku, gdyby sąd stwierdził nieważność decyzji, nie byłoby już prawnych możliwości zatrzymania inwestycji. Jednym słowem, najsłuszniejsze nawet racje merytoryczne wobec tak sformułowanego prawa pozostają bez znaczenia”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: