Gdańsk wsparł finansowo samorząd województwa w organizacji kolei

Gdańsk udzieli pomocy finansowej samorządowi województwa pomorskiego w wysokości 4 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalszą organizację publicznego transportu kolejowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w granicach Gdańska.

Podobne wsparcie zostało udzielone już w tym roku, dzięki czemu pasażerowie podróżujący po Gdańsku, posługujący się biletem okresowym mogli korzystać nie tylko z autobusów i tramwajów, ale też z kolejek SKM, PKM oraz POLREGIO.

Podczas październikowej sesji Rady Miasta Gdańska przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu Pomorskiemu. Zgodnie z zapisami uchwały, pomoc finansowa zostanie udzielona będzie na rok 2021, w formie dotacji celowej w kwocie 4 mln. zł. Szczegółowe warunki pomocy zostaną określone w umowie.

21-latek wręczył policjantom dowód osobisty ubrudzony amfetaminą

Integracja transportu publicznego

Działania, które zostały podjęte w ostatnich miesiącach znacznie ułatwiły mieszkańcom Gdańska, korzystającym z biletów okresowych i posiadającym aktywną Kartę Mieszkańca poruszanie się komunikacją miejską i koleją w obrębie Gdańska. Pierwszym krokiem do integracji komunikacji publicznej było wprowadzenie, od 1 kwietnia 2020 wspólnego biletu dla mieszkańców Gdańska.

Ta inicjatywa to to efekt porozumienia pomiędzy władzami Gdańska a Urzędem Marszałkowskim. Podpisano umowę dotacyjną, w której Gmina Miasta Gdańska zobowiązała się do przekazania Województwu Pomorskiemu pomocy finansowej w kwocie 6 mln. zł. Te środki pokrywają koszty przejazdów koleją przez mieszkańców Gdańska, którzy posługują się biletem okresowym.

Powstanie zespół ds. przekopu Mierzei Wiślanej. Będzie tylko… przyglądać się

Wsparcie również w przyszłym roku

Wspólny bilet na terenie Gdańska to ważny krok prowadzący do integracji transportu publicznego na obszarze całej Metropolii. Takie rozwiązanie oznacza oszczędność pieniędzy i czasu, a także nieporównywalnie większą elastyczność podczas przemieszczania się po Gdańsku.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w 2021 roku należy nadal wspierać działania Województwa Pomorskiego w zakresie organizacji kolejowego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w obszarze granic administracyjnych Gdańska. Dlatego władze miasta przygotowały projekt uchwały, zgodnie z którą, na tan cel zostanie przekazane z budżetu miasta wsparcie w wysokości 4 mln. zł. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: