Sukces mieszkańców Rumi. 1700 podpisów w obronie kościołów

Mieszkańcy Rumi pokazali, że nie godzą się na bierną postawę lokalnych władz w swoim mieście. Na ręce burmistrza wspomnianego miasta – Michała Pasiecznego – trafi petycja w sprawie obrony kościołów na terenie miasta.

Jak podaje Radio Plus zebrano ponad 1,7 tys. podpisów pod wspomnianym manifestem. Twórcy petycji wyrazili zaniepokojenie protestami przetaczającymi się w ostatnich dniach przez miasto. Obawiają się aktów wandalizmu oraz prób niszczenia budynków kościelnych.

Nadawcy petycji apelują do władz miasta o zajęcie jasnego stanowiska skierowanego do organizatorów i uczestników manifestacji o poszanowanie miejsc i obiektów kultu.

Fale protestu po decyzji TK

Przypomnijmy, że w czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny uznał, że dopuszczalność aborcji w przypadku ciężkiego lub śmiertelnego uszkodzenia płodu jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie to powoduje, że w momencie jego publikacji aborcje z tego powodu będą zakazane. Jest to ponad 97 proc. przypadków przerywania ciąży w naszym kraju.

Od ponad tygodnia w kilkuset miejscowościach w Polsce odbywają się masowe demonstracje przeciw decyzji Trybunału.

Konduktorka nie wpuściła do pociągu studentek ze Strajku Kobiet


Szanowni Panowie
Pan Michał Pasieczny – Burmistrz Miasta Rumia
Pan Krzysztof Woźniak – Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
Pan Ariel Sinicki – I zastępca Burmistrza Miasta Rumia
Pan Piotr Wittbrodt – II zastępca Burmistrza Miasta Rumia

Petycja w obronie naszych kościołów

Jako mieszkańcy Miasta Rumia, któremu patronuje Św. Jan Bosko, a zarazem wierni Kościoła Katolickiego wyrażamy zaniepokojenie manifestacjami przetaczającymi się w ostatnich dniach przez nasze miasto. Prowokacyjne planowanie ich również przed kościołami naszych parafii, połączone z wulgarnymi wyzwiskami i przekleństwami, wypełniają znamiona mowy nienawiści, wzbudzając w nas tym samym lęk i obawę, iż dojdzie do aktów wandalizmu oraz prób niszczenia budynków kościelnych, podobnie jak ma to miejsce w innych miastach Polski. Obawiamy się, iż brak odpowiednich i stanowczych reakcji władz miasta może spowodować dalszą eskalację konfliktu jak i zwiększenie zagrożenia epidemicznego w naszym mieście.

Zwracamy również uwagę na fakt, iż jedną z organizatorek pierwszych manifestacji w mieście była Radna Miasta Rumia. Warto przypomnieć, że podczas obrad sesji w dn. 31.01.2019 r., Rada Miejska Rumi jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i tzw. mowy nienawiści, a za takie należy uznać zachowanie osób manifestujących dopuszczających się obrazy uczuć religijnych mieszkańców.
Uważamy za niezbędne zajęcie przez władze naszego miasta jasnego stanowiska wyrażonego w publicznym apelu do organizatorów i uczestników manifestacji o poszanowanie miejsc i obiektów kultu (kościołów, pomników, tablic, cmentarzy). Liczymy, że Panów osobiste zaangażowanie w obronę wartości i miejsc kultu religijnego będzie nie mniejsze niż dotychczasowe uczestnictwo w uroczystościach kościelnych.

Dodatkowo przypominamy o obowiązku władz miasta jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. W związku ze wzrostem liczby zakażonych koronawirusem, obowiązuje zakaz wszelkiego rodzaju aktywności powyżej 5 osób w jednej grupie. Mieszkańcy wyrażają głęboki niepokój wobec skutków, jakie może wywołać łamanie obostrzeń przez manifestujących, przyczyniając się tym samym do rozprzestrzeniania się wirusa.

Uczestnikom manifestacji przypominamy o:
Art. 53 Konstytucji RP
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. (…)
Art. 196 Kodeksu Karnego
Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 288 Kodeksu Karnego
1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (…)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: