Będzie rewitalizacja ulic na Dolnym Mieście w Gdańsku

Przyokopowa, Wierzbowa i Polna to trzy ulice na Dolnym Mieście, które zostaną przebudowane w najbliższym czasie w ramach Programu Rewitalizacji. Właśnie podpisano umowę na realizację inwestycji. Prace zakończą się w sierpniu 2021 r. Ich koszt wyniesie ok. 4,3 mln złotych.

Podpisana właśnie umowa obejmuje przebudowę trzech ulic: ul. Przyokopowej, Polnej i Wierzbowej. Oprócz wymiany nawierzchni dróg i chodników przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej, we wspomnianych lokalizacjach pojawi się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i inne elementy tzw. małej architektury.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowane zostaną kamery monitoringu. Przebudowa dotyczyć będzie także sieci podziemnych. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, wodociągowa, sanitarna i gazowa. Wykonawcą prac jest firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska – mówi Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańsk.

Koszt inwestycji wyniesie ok. 4,3 mln złotych. Obecnie wykonawca kontraktuje podwykonawców i zamawia materiały. Ponadto opracowywany jest projekt zamiennej organizacji ruchu. Prace drogowe ruszą w najbliższym czasie. Planowany termin zakończenia umowy to sierpień 2021. Termin może ulec przesunięciu ze względu na pandemię COVID-19.

Węzeł Karwiny będzie przebudowany dużo taniej niż zakładano

Będzie Placówka Wsparcia Dziennego

W ramach rewitalizacji na Dolnym Mieście planujemy także przebudowę ulic: Chłodnej, Sempołowskiej, Królikarnia oraz ul. Reduta Dzik. Program objął także adaptację budynku przy ul. Królikarnia 13, który zostanie dostosowany do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, w tym zajęć edukacyjnych, profilaktycznych oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Prace już ruszyły. Już w IV kwartale 2021 wprowadzi się tam organizacja pozarządowa – mówi Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.

Zbudowany w technologii tradycyjnej budynek o powierzchni ok. 400 m2 zostanie gruntownie zmodernizowany. Umowa została podpisana w październiku. Warto również wspomnieć, że cały czas realizowane są prace remontowe w budynkach mieszkalnych. W projekcie uczestniczy 30 wspólnot mieszkaniowych, prace realizowane będą również w dziewięciu budynkach komunalnych.

W imieniu gminy Program Rewitalizacji koordynuje Biuro Rozwoju Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska odpowiada za realizację inwestycji drogowych oraz inwestycji w budynkach na działania społeczne, a Gdańskie Nieruchomości realizują inwestycje w budynkach mieszkalnych.

Program Rewitalizacji obejmuje cztery obszary Gdańska: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Inwestycje dofinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: