Przebudowa przepompowni na Ołowiance. Obiekt zanieczyścił Motławę

Bliżej do remontu przepompowni na Ołowiance. To obiekt, w którym w 2018 r. doszło do awarii. Wtedy do Motławy trafiło 100 milionów litrów ścieków. Inwestycja będzie kosztować miejską spółkę GIWK ponad 21 milionów złotych.

Przepompownia Ołowianka jest jedną z dwóch głównych przepompowni ścieków w Gdańsku. Obie czeka kompleksowa modernizacja (przetarg na projekt wykonawczy drugiej z nich – przepompowni Motława czeka jeszcze na rozstrzygnięcie). Inwestycje realizuje miejska spółka GIWK.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana przez firmę AQUA SA, która zaoferowała najniższą cenę w postępowaniu przetargowym to jest ok. 3 mln zł netto. Planowany na ten moment koszt robót budowlanych to łącznie ok. 18 mln zł netto, ale może się on zmienić po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Łączny planowany koszt inwestycji to 21,1 mln zł netto.

Celem modernizacji jest podniesienie niezawodności pracy przepompowni Ołowianka oraz ograniczenie uciążliwości jej oddziaływania na środowisko i bezpośrednie sąsiedztwo. Przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej to 2 lata, ale wiele zależy też od tego, jak szybko uda się przeprowadzić uzgodnienia ze służbami ochrony środowiska i konserwatorskimi. Jeśli wszystko uda się przeprowadzić zgodnie z planem, roboty rozpoczną się w 2023 roku, a zakończą w 2025 r.

Zakres prac modernizacyjnych został sformułowany na podstawie ustaleń komisji ekspertów powołanej do zbadania przyczyn awarii przepompowni Ołowianka oraz wniosków eksploatacyjnych i innych potrzeb inwestycyjnych.

Obejmuje on:

 1. Wykonanie przyłączy dla pomp mobilnych w celu umożliwienia wykonania bypassu przepompowni
 2. Wymianę istniejącej zastawki w komorze ST-5 wraz z dostosowaniem komory do nowego rozwiązania
 3. Montaż dwóch dodatkowych zastawek w komorze krat, na kanałach dopływowych do przepompowni Ołowianka wraz z dostosowaniem komory do nowego rozwiązania
 4. Wymianę czterech zastawek w komorze krat i wyposażenie dwóch z nich w napędy elektryczne
 5. Wymianę istniejących krat w obiekcie
 6. Hermetyzację komory krat
 7. Wykonanie wzmocnienia i uszczelnienia stropu zbiornika ruchowego (czerpalnego) pomp, w tym wykonanie nowych hermetycznych włazów odpornych na parcie będące wynikiem spiętrzenia ścieków w zbiorniku ruchowym
 8. Wykonanie hermetyzacji (wariant I dokumentacji) lub wyniesienia pomieszczenia RG3 na poziom terenu (wariant II dokumentacji)
 9. Wykonanie hermetyzacji komory pomp, w tym uszczelnienie przejść rurociągów tłocznych przez ściany zbiornika i wymiana drzwi
 10. Wariantowe rozwiązanie kwestii pomp pracujących na obiekcie
 11. Wymiana urządzeń hali pomp na mogące pracować w zalaniu
 12. Dostosowanie systemu transportu pionowego pomp i armatury ze zbiornika na poziom terenu
 13. Wykonanie nowej wentylacji i klimatyzacji obiektu wraz z dezodoryzacją
 14. Doposażenie przepompowni w system detekcji gazów
 15. Hermetyzacja wejścia do obiektu
 16. Zabezpieczenie przed przedostaniem się wód rzeki Motławy i wód opadowych
 17. Kompleksowa przebudowa układu sterowania z uwzględnieniem połączenia komunikacyjnego oraz podtrzymania awaryjnego dla serwerów, monitorów i sterowników(Ołowianka II i PM-1)
 18. Modernizacja układu SZR wraz z montażem agregatów prądotwórczych przystosowanych do zasilenia dwóch pomp w przepompowni Ołowianka, między innymi zaprojektowanie zbiorników magazynowych paliwa oraz instalacji przepompowywania paliwa ze zbiorników magazynowych do zbiornika ruchowego agregatu
 19. Powiększenie placu manewrowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: