Piotr Kowalczuk odchodzi z Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Dymisję ze stanowiska zastępcy prezydenta Gdańska złożył Piotr Kowalczuk. Decyzję podjął ze względów osobistych. Jego obowiązki przejmie od 1 grudnia tego roku Monika Chabior.

Na konferencji nie było Piotra Kowalczuka. Jego dymisja wydaje się co najmniej dziwna, ponieważ prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz zwolniła go z obowiązku świadczenia pracy w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. Taki krok stosuje się zazwyczaj, gdy między pracodawcą a pracownikiem nie ma porozumienia.

Życie przynosi czasem nieoczekiwane scenariusze, tak też bywa w zarządzaniu miastem. Z dniem dzisiejszym dymisję z powodów osobistych złożył wiceprezydent Piotr Kowalczuk. Dziękuję za ponad dziesięcioletnią służbę dla Gdańska na różnych stanowiskach. Piotr Kowalczuk położył kamień milowy pod wielką zmianę, pozwolił suchą stopą przejść nam przez kolejne reformy edukacji, różne kryzysy w tym obszarze – mówiła w trakcie specjalnej konferencji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Do kompetencji zastępcy prezydenta ds. edukacji i usług społecznych Piotra Kowalczuka należały:

1. działania strategiczne w zakresie polityki społecznej Miasta:

  • kształtowanie sieci placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, poprawa ich dostępności oraz podnoszenie jakości ich oferty,
  • tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze usług społecznych,
  • tworzenie warunków dla aktywności obywatelskiej, samoorganizacji, wdrażania innowacji społecznych, współodpowiedzialności oraz solidarności społecznej,
  • kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw mieszkańców, zwiększanie ich aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, skutkujące poprawą stanu zdrowia mieszkańców, w tym ograniczeniem skali zachorowań na choroby cywilizacyjne,
  • zwiększenie spójności społecznej oraz wsparcie dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nowy zastępca od 1 grudnia

Obowiązki przejmie od 1 grudnia tego roku Monika Chabior. Jak pisze o sobie w mediach społecznościowych, jest ekspertem w Europejskim Centrum Solidarności. Pracuje tam około 4 lata. Kończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim.

Nowy zastępca prezydenta - Monika Chabior (gdansk.pl)
Nowy zastępca prezydenta – Monika Chabior (gdansk.pl)

To co nam najbardziej spędza sen z powiek w edukacji. to fakt, że musimy się zastanowić nad rozwojem społecznym i fizycznym wśród dzieci w okresie epidemii. Druga kwestia to powiedzenie „nie” samotności w czasie pandemii szczególnie wśród osób starszych – mówiła Monika Chabior.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: