Wyższe opłaty za parkowanie na terenie Gdyni w lipcu 2021 r.

Zarząd Dróg i Zieleni kontynuuje przygotowania do uruchomienia droższej Strefy Płatnego Parkowania. Realizowane są kolejne przetargi i umowy, które pozwolą miastu rzetelnie wdrożyć drakońskie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni.

W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni, gdzie obecnie stoją parkomaty, stawka zwiększy się do 5,5 zł za pierwszą godzinę. Druga kosztowała będzie 6,6 zł, trzecia już 7,9 zł. Czwarta i kolejne 5,5 zł. To potężny wzrost stawek, o ponad sto procent. Dzisiaj płacimy za godzinę postoju 2,80 zł. Szokiem dla kierowców w Gdyni będzie też fakt, że opłaty pobierane będą przez wszystkie dni w tygodniu w godz. 8 – 20. Dziś kierowcy w weekendy mają w Gdyni możliwość parkowania za darmo. To jednak zacznie obowiązywać w lipcu 2021 r. Teraz czas na przygotowania.

Umowa opiewająca na kwotę ponad 7 mln złotych, zawarta z firmą Flowbird SAS, to jeden z kamieni milowych tej inwestycji. Zgodnie z jej ustaleniami, jeszcze w grudniu tego roku zostanie dostarczonych i zamontowanych 120 nowych parkomatów solarnych z płatnościami BLIK. Będzie to bardzo istotna funkcjonalność, bo coraz więcej kierowców i zagranicznych turystów chętniej uiszcza opłaty parkingowe przez urządzenia mobilne. Wykonawca zapewni też opcję płatności BLIK w 197 parkomatach działających w Śródmieściu – tłumaczy Wojciech Folejewski, dyrektor gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Równie ważnym elementem kontraktu będzie dostarczenie nowych mechanizmów przepływu i prezentacji danych, które zapewnią nam m.in. sprawną obsługę systemu pobierania opłat.

Przypomnijmy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, z firmy Flowbird SAS. Po jej dokładnej analizie zdecydowano się na zawarcie umowy, która zakłada realizację przedmiotu zamówienia w dwóch etapach.

W połowie listopada br. wykonawca przedstawi dokładny harmonogram działań, który określi terminy:

  • dostawy i montażu nowych parkomatów na terenie Działek Leśnych, Grabówka oraz Wzgórza św. Maksymiliana
  • instalacji oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie danych dot. ilości zakupionych biletów parkingowych, abonamentów, transakcji mobilnych
  • hostingu parkomatów, który zapewni sprawne zarządzanie siecią urządzeń informując np. o konieczności opróżnienia parkomatu czy alarmie serwisowym
  • dostosowania 197 parkomatów, które funkcjonują w Śródmieściu, do płatności BLIK
  • dostarczenia i uruchomienia aplikacji webowej dla kierowców pokazującej na mapie ilość dostępnych miejsc parkingowych w każdej strefie płatnego parkowania. Mapa ta będzie wskazywać lokalizację parkomatów oraz kontakt do infolinii SPP.

Drugi etap umowy zostanie zrealizowany 44 miesiące od daty protokolarnego odbioru pierwszego etapu. Oznacza to, że firma Flowbird przez 3 i pół roku będzie odpowiedzialna za serwisowanie, konserwację i monitorowanie parkomatów w sposób zapewniający im sprawne i ciągłe funkcjonowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: