Gdynia ma nowy zbiornik retencyjny

Inwestycja związana z przebudową ul. Hodowlanej coraz bliżej końca. Termin zakończenia całego projektu to przełom tego roku, jednak główna funkcja zbiornika retencyjnego jest już realizowana – woda z kanalizacji deszczowej ma gdzie bezpiecznie odpływać.

– Stan zaawansowania prac na koniec października 2020 r. to ponad 90 procent. W ciągu ul. Hodowlanej układane są ostatnie warstwy bitumiczne oraz chodniki na odcinku – od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta. Do wykonania pozostało uporządkowanie terenu budowy, dokończenie chodników, wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Hodowlanej z ul. Słoneczną, tereny zielone na 75% zakresu inwestycji, oznakowanie pionowe i poziome – tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Budowa rozpoczęła się na początku grudnia 2019 roku. Inwestycja, realizowana przez firmę Strabag, prowadzona w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński – etap I, rozbudowa ulicy Hodowlanej” zostanie zrealizowana za kwotę 24,5 miliona złotych.

Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy zakończenie robót planowane jest 30 kwietnia 2021 roku r., jednak do 16 listopada br. ma zostać oddany do ruchu cały odcinek ul. Hodowlanej, a do końca listopada również pozostałych nawierzchni utwardzonych w brakującym zakresie. Wykonawca deklaruje, iż termin końcowy, tj. 30 kwietnia 2021 r., będzie dotrzymany.

Teren wokół zbiornika nie będzie ogrodzony, a dostępny dla mieszkańców w takiej formie jak aktualnie, dodatkowo zyska oświetlenie lampami parkowymi. Już teraz mieszkańcy mogą spacerować nieopodal zbiornika retencyjnego.

Zbiornik retencyjny przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców na Witominie. (fot. Marcin Mielewski/gdynia.pl)
Zbiornik retencyjny przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców na Witominie. (fot. Marcin Mielewski/gdynia.pl)

Zakres przeprowadzonych prac

 • przebudowa układu drogowego,
 • przebudowa oświetlenia,
 • przebudowa sieci wodociągowej wraz z regulacją armatury wodociągowej,
 • przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z regulacją wysokościową studni,
 • budowa zbiornika retencyjnego,
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z regulacją wysokościową studni,
 • usunięcie kolizji elektroenergetycznych,
 • przebudowa sieci teletechnicznej,
 • przebudowa sieci cieplnej,
 • przebudowa sieci gazowej,
 • zieleń (wycinki, adaptacja istniejącej zieleni, nasadzenia drzew liściastych w szpalerach i krzewów, kompozycje z traw ozdobnych, bylin i roślin cebulowych),
 • rozbiórki oraz nowe elementy małej architektury.

Inwestycja realizowana jest z budżetu miasta przy wsparciu środków Unii Europejskiej. W ramach projektu unijnego: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W zadaniu jako współzamawiający występują również: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni, współfinansujące przebudowę i demontaż sieci ciepłowniczej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, które współfinansuje przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, a także Polska Spółka Gazownictwa w Tarnowie z oddziałem w Gdańsku, współfinansująca demontaż i przebudowę sieci gazowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: