Robyg nie może budować na Gedanii. Ministerstwo unieważniło pozwolenie

Polskie dziedzictwo w Gdańsku zostało uratowane – mówi Kacper Płażyński. Poseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się w piątek do decyzji władz centralnych o unieważnieniu pozwolenia na budowę deweloperowi Robyg na dawnych terenach Gedanii.

Przełom w sprawie historycznego terenu Klubu Sportowego Gedania w Gdańsku. Zastępca ministra ds. kultury Magdalena Gawin unieważniła decyzję o pozwoleniu na budowę dla dewelopera Robyg.

Gdyby nie ta decyzja i to co dzieje się już na dawnym terenie Gedanii, bezpowrotnie przyczyniłoby się do utraty tego dziedzictwa. To niezwykłe miejsce w historii Polaków i Polski w Gdańsku. Decyzja władz centralnych sprawia, że deweloper może prowadzić wyłącznie prace zabezpieczające – mówi Płażyński.

To zmiany w prawie dały możliwość wzruszenia decyzji pozwolenia na budowę.

Kilka lat temu z inicjatywy właśnie pani Magdaleny Gawin doprowadzono do takiej zmiany w prawie o ochronie zabytków, że możliwe jest na zasadzie interwencji ministra ds. kultury i Generalnego Konserwatora Zabytków wzruszenie błędnie wydanej decyzji zezwalającej na budowę – mówi Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wysłaliśmy list do władz Robyg z prośbą o odniesienie się do obecnej sytuacji na terenach historycznego Klubu Sportowego Gedania w Gdańsku

Stanowisko firmy ROBYG

Podkreślamy, że ROBYG nie planuje zabudowy mieszkaniowej na terenie byłego KS Gedania.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej na tym terenie, a ROBYG zamierza realizować inwestycje zgodną z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz kompleksową rewitalizację tego terenu przy współpracy m.in. z IPN i z Pomorskim Konserwatorem Zabytków. Ewentualne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego mogą być podejmowane wyłącznie przez Radę Miasta Gdańsk. Z takim wnioskiem o zmianę w planie zagospodarowania ROBYG nigdy nie występował.

Obowiązujący od 2009 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nakazuje w pierwszej kolejności realizację pełnowymiarowego boiska wraz z trybunami (pkt 17 b) karty terenu numer 001). Szczegółowa lokalizacja boiska została określona w załączniku graficznym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ROBYG od 2018 roku deklaruje chęć zainwestowania środków w budowę publicznie dostępnego boiska.

ROBYG nigdy nie wnioskował o likwidację tablicy pamiątkowej ku czci Członków KS Gedania zamordowanych w czasie II Wojny Światowej. ROBYG nigdy nie zamierzał i nie zamierza likwidować miejsca upamiętnienia poległych w czasie II wojny światowej członków Klubu Sportowego Gedania.

Zarząd ROBYG SA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: