Nie ma pieniędzy w Gdańsku na większą klatkę dla szympansów w zoo?

Czy gdański ogród zoologiczny, który podległa miastu i prezydent Aleksandrze Dulkiewicz, nie stać na powiększenie klatki dla naszych kuzynów – szympansów? Wygląda na to, że tak, skoro sami pracownicy ogrodu muszą szukać pieniędzy gdzie indziej. Opiekun szympansów złożył projekt w budżecie obywatelskim – chce swoim podopiecznym zapewnić większą klatkę.

W poniedziałek rozpoczyna się w Gdańsku głosowanie nad budżetem obywatelskim. Pojawiają się w nim mniej lub bardziej ciekawe projekty. Wśród nich Projekt „Szympans”, czyli powiększenie klatki dla naszych… kuzynów. Co ciekawe, autorem jest Michał Cichoń, opiekun szympansów.

Powierzchnia i urozmaicenie wybiegu to jedne z najważniejszych czynników wpływających na dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych. Pomiędzy obecnym wybiegiem szympansów, a łosi, znajduje się przestrzeń, którą można oddać naszym kuzynom – czytamy w opisie projektu

Podział tego obszaru na osobne części oraz dodatkowe konstrukcje wzbogacające wybieg pozwolą małpom na jeszcze lepsze okazywanie naturalnych dla nich zachowań (np. rozdzielanie się stada i komunikacja na odległość).

Z pomocą BO 2021 z powodzeniem możemy stworzyć szympansom nową przestrzeń, czyniąc ją bardziej funkcjonalną i wartościową. Wzbogacona zostanie o dodatkową infrastrukturę w formie np. ogrodu nad wybiegiem, tak by zapewnić szympansom cień i chłód w upalne dni oraz schronienie przed deszczem. Te zmiany wpłyną korzystnie na ich samopoczucie, a my zyskamy lepsze warunki do obserwacji tych wyjątkowych zwierząt.

Jak głosować w budżecie obywatelskim?

Głosowanie rozpoczyna się 16 listopada 2020 r. o godz. 0:00 i kończy 30 listopada 2020 r. o godzinie 23:59. Głosowanie poprzedza losowanie projektów zweryfikowanych pozytywnie, które określa kolejność projektów na listach do głosowania.

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Miasta, także dzieci i młodzież.

Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie:

a) bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku;

b) w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdańsku, na podstawie wpisu do rejestru wyborców;

c) posiadania Karty Mieszkańca;

d) w przypadku braku powyższych warunków istnieje możliwość dopisania się do listy uprawnionych do głosowania. Oświadczenie tutaj

(należy je złożyć osobiście w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego lub za pomocą e-PUAP).

W przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami, nieposiadających numeru PESEL, głosowanie możliwe jest w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym (z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa), po okazaniu dokumentu podróży wydanego przez państwo, którego osoba jest obywatelem.

Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza na stronie www.gdansk.pl.

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów: 5 punktów na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Punktami na projekty dzielnicowe budżetu obywatelskiego można dysponować w sposób swobodny przyznając punkty w dowolny sposób aż do ich wyczerpania. W przypadku zielonego budżetu obywatelskiego można oddać 1 punkt na jeden, wybrany projekt w ramach zielonego budżetu obywatelskiego. Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy.

Podczas głosowania, na jeden numer telefonu można zweryfikować trzy razy pesel, zaś z mejla 10 razy.

Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów.

Do 7 grudnia 2020 r. nastąpi ogłoszenie wyników głosowania. Wyniki głosowania podane zostaną do publicznej wiadomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: