Będzie przetarg na budowę węzła przesiadkowego w Osowej

Do końca tygodnia zostanie ogłoszony przetarg na budowę węzła przesiadkowego obok dworca na stacji PKM/PKP Gdańsk Osowa. Na terenie sąsiadującym ze stacją powstanie pętla autobusowa. Prace potrwają do października przyszłego roku.

Przetarg obejmujący budowę węzła integracyjnego Osowa zostanie ogłoszony do końca tygodnia. W ramach realizacji zadania największe zmiany czekają teren przed dworcem w Osowej, który znajduje się przy ul. Barniewickiej. Obecnie znajduje się tam niewielka pętla autobusowa.

– Jesienią przyszłego roku mieszkańcy zyskają trzy nowe perony autobusowe – dwa dla tzw. linii przelotowych oraz jeden dla linii kończących bieg. Na węźle przewidziano również stanowiska odstawcze dla czterech autobusów, które będą oczekiwały na wyjazd w trasę – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która koordynuje zadanie. – Ponadto na pętli znajdą się wiaty rowerowe dla około 100 jednośladów, a także parking kiss&ride.

Przy ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku powstanie zbiornik retencyjny

Zmieni się także fragment ul. Barniewickiej. Na odcinku od ul. Seleny do ul. Konstelacji wybudowane zostaną chodniki i pasy dla rowerzystów. Prowadzone będą także prace ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci wodociągowej, gazowej czy teletechniczej. Obszar węzła zyska także oświetlenie. Na pętli przewidziano nowe tablice SIP. Ponadto wybudowany zostanie staw, który będzie „zbierał” wody opadowe. Termin zakończenia zadania określono na koniec października 2021 r.

Inwestycja zyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ramach zadania pn.: Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa w raz z trasami dojazdowymi.

Kiedy powstanie Droga Zielona? W gdańskim magistracie już wiedzą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: