Radny KO Śpiewak-Dowbór wyjaśnia swoją styczność z lotniskiem w Gdańsku

Radny Koalicji Obywatelskiej na pozywa, jako pełnomocnik swoich klientów, lotnisko w Gdańsku. W internecine pojawiła się sugestia, że jest to konflikt interesów. Teraz radny KO odpiera zarzut – przesyła oświadczenie.

Cezary Śpiewak-Dowbór to gdański radny Gdańska, z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Jest szefem klubu Koalicji Obywatelskiej w gdańskiej radzie. Co ważne, posiada też swoją kancelarię prawną – jest radcą prawnym.

Spiewak-Dowbór zajmuję się dochodzeniem odszkodowań w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

W ostatnich dniach pojawiły się sugestie, że z tego powodu może dochodzić do konfliktu interesu. Nadmieńmy radni sprawują m.in. kontrolę nad działalnością miasta, w tym lotniska, w którym miasto ma udziały.

Będzie przetarg na budowę węzła przesiadkowego w Osowej

Cezary Śpiewak-Dowbór przesłał oświadczenie

„Na długo przed uzyskaniem mandatu Radnego Miasta Gdańska rozpocząłem prowadzenie mojego specjalistycznego, prawniczego bloga internetowego halas-lotniczy.pl i obsługę poszkodowanych występujących z roszczeniami na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Występowanie przeze mnie jako pełnomocnik poszkodowanych w sprawach w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku jest jak najbardziej zgodne z prawem i dopuszczalne.

Co więcej – uzyskanie przeze mnie mandatu Radnego Miasta Gdańska nie byłoby wystarczającą podstawą do wypowiedzenia pełnomocnictw moim klientom.

Przepisy prawa nie pozwalają na sytuację odwrotną – tj. taką, w której reprezentowałbym Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. I takich czynności nigdy nie podejmowałem i nie podejmuję. Nigdy też nie byłem pełnomocnikiem Miasta Gdańska, ani spółki Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. w jakiejkolwiek sprawie, ani nie świadczyłem na rzecz tych podmiotów pomocy prawnej.

Odpowiadając na pytanie Państwa Redakcji – jako Radny Miasta Gdańska nie mam wpływu na powoływanie władz spółki Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.

Z chęcią przedstawiłbym Państwu przykłady konkretnych spraw, które pokazują, że moi klienci są traktowani dokładnie tak samo jak inni poszkodowani. Niestety, z racji tajemnicy zawodowej radcy prawnego nie mogę tego uczynić, ale Państwa redakcja może takie pytania zadać spółce Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.”

„Dziennikarz-graficiarz” pomalował samochód w centrum Gdańska

Czekamy na stanowisko w tej sprawie rzecznika OIRP

Czy takie postępowanie radnego i jednocześnie radcy prawnego jest etyczne? W tej sprawie zwróciliśmy się do rzecznika prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych. Czekamy na odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: