Rozpoczyna się przebudowa ul. Tama Pędzichowska w Gdańsku

Przebudowa jezdni wraz z poboczem, budowa chodników, zjazdów, a także wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. Tak wygląda zakres przebudowy ul. Tama Pędzichowska, która zrealizowana zostanie w ramach umowy drogowej, tzw. „szesnastki”. Prace ruszą w poniedziałek 23 listopada i potrwają do 15 lutego przyszłego roku.

Przebudowa ul. Tama Pędzichowska realizowana będzie w szerokim zakresie. Prace polegać będą na wybudowaniu całkowicie nowej infrastruktury drogowej ulicy o długości ok. 525 metrów na odcinku od skrzyżowania z ul. Elbląską do zjazdu do nowobudowanej hali magazynowej. W ramach robót drogowych wykonane zostaną nowa jezdnia, chodniki, oświetlenie uliczne oraz oznakowanie. Ponadto w zakresie prac znajduje się również przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego. Nowa droga zostanie dowiązana do istniejącej jezdni ul. Elbląskiej.

Prace na ul. Tama Pędzichowska będą wymagały zmian w organizacji ruchu. W celu zapewnienia dojazdu do siedzib firm oraz budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy przebudowa realizowana będzie metodą połówkową, czyli z zajęciem jednego pasa ruchu i pozostawieniem drugiego pasa do dyspozycji kierowców. Na przebudowywanym odcinku wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Elbląskiej. Z kolei dojazd do ul. Elbląskiej odbywać się będzie objazdem wyznaczonym poprzez ulice Sitowie (na odcinku szutrowym wzdłuż Trasy Sucharskiego) oraz ul. Michałki.

Przebudowa ul. Tama Pędzichowska realizowana jest w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych z firmą Panattoni Europe Sp. z o.o.

Więcej inwestycji w pasie nadmorskim w Gdańsku

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: