Kolejny etap prac na alei Niepodległości w Sopocie

Przed kierowcami zakończenie przedostatniego etapu przebudowy al. Niepodległości, pomiędzy ul. Wejherowską i Armii Krajowej w Sopocie. Najszybciej, bo już w dniach 24-26 listopada planowane jest asfaltowanie nawierzchni obecnie wyłączonych z ruchu: al. Niepodległości i ul. Wejherowskiej. Odbędzie się to bez zmian organizacji ruchu.

W kolejnym etapie, w dniach 30 listopada – 3 grudnia, będą utrudnienia w ruchu związane z asfaltowaniem jezdni al. Niepodległości i ul. Wejherowskiej w kierunku Gdyni.

Jezdnia al. Niepodległości od ul. Pokorniewskiego do wiaduktu wraz z ul. Wejherowską do ronda ul. Kraszewskiego będą zamknięte. Ruch dwukierunkowy odbywał się będzie dwoma pasami ruchu jezdni al. Niepodległości kierunku Gdynia –Gdańsk.

Na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Malczewskiego sygnalizacja będzie wyłączona, skręt w lewo w ul. Malczewskiego będzie zabroniony. Wyjątkiem będzie tu komunikacja publiczna – autobusy miejskie.

Dojazd do Brodwina i Kamiennego Potoku, jadąc od Gdańska, wyglądać będzie następująco: należy dojechać do skrzyżowania z ul. Zamkowa Góra (przy Lidlu), zawrócić i dojechać do ul. Wejherowskiej, skręcić w prawo za wiaduktem lub dalej w prawo w ul. Malczewskiego.

Jadąc z Brodwina i Kamiennego Potoku w kierunku Gdyni należy jechać zalecanym objazdem przez Malczewskiego – Sopocką – Wielkopolską lub zawrócić na al. Niepodległości ulicami Armii Krajowej – 23 Marca.

4 grudnia przywrócona zostanie sygnalizacja świetlna al. Niepodległości/ul. Malczewskiego i przejazd ul. Wejherowską. Ostatni etap budowy obejmie zamknięcie jezdni al. Niepodległości kierunek Gdynia – Gdańsk od wiaduktu w kierunku ul. Malczewskiego.

Przebudowa al. Niepodległości na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicami Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie realizowana jest jako część projektu pn. Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT) oraz projektu pn. Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej – Etap II.

Sopocki magistrat zamówił mapę miasta za… 108 tys. zł

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • budowę lub przebudowę sieci mediów: sieć gazowa, teletechniczna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa, trakcja;
  • wykonanie nowej konstrukcji drogowej, chodników, ścieżki rowerowej, murków oporowych;
  • przebudowę jezdni al. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Wejherowską wraz z przebudową obustronnych chodników i jednostronnej ścieżki rowerowej;
  • wydłużenie pasa lewoskrętu w ul. Malczewskiego;
  • umożliwienie zawracania poprzez budowę wyspy centralnej na skrzyżowaniu z ul. Malczewskiego;
  • wprowadzenie śluzy dla autobusów;
  • wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zieleni, wycinek, przesadzeń, nasadzeń, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji, elementów małej architektury.

Zgodnie z warunkami umowy, prace powinny zakończyć się 30 kwietnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: