Do kasacji w sprawie Nitek-Płażyńskiej dołączyła Prokuratura Krajowa

W poniedziałek Prokuratura Krajowa przystąpiła do kasacji w sprawie Pani Natalii Nitek-Płażyńskiej. O sprawie poinformowała Reduta Dobrego, która jest stroną w sprawie.

Analiza treści orzeczeń sądów obu instancji oraz akt sprawy pozwala na wyprowadzenie wniosku, że skarga kasacyjna powódki Natalii Nitek-Płażyńskiej oraz skarga kasacyjna Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom powinny zostać uwzględnione, ponieważ przedstawione w nich zarzuty oraz sformułowane wnioski znajdują podstawę w okolicznościach sprawy. W skardze kasacyjnej wnikliwie przedstawiono i dostatecznie uargumentowano zasady naruszenia prawa materialnego i procesowego – napisała w uzasadnieniu Prokuratura Krajowa.

Nitek-Płażyńska ma przeprosić, ale tego nie zrobi

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Natalia Nitek-Płażyńska ma przeprosić Niemca Hansa G. za to, że nagrywała jego wypowiedzi. Przeproszenie ma być publiczne na dwóch kontach w mediach społecznościowych, przez cały miesiąc, dodatkowo Natalia Nitek-Płażyńska ma zapłacić 10.000 zł na WOŚP oraz pokryć koszty sądowe.

Niemiec, który obrażał Natalię Nitek-Płażyńską mówiąc, że jest on hitlerowcem i mógłby rozstrzelać wszystkich Polaków, ma przesłać do Natalii Nitek-Płażyńskiej list z przeproszeniem, ale nie musi przepraszać publicznie. Sąd powiedział, że nagrywanie Niemca, kiedy obraża Polaków było zachowaniem niegodnym i dlatego Natalia Nitek-Płażyńska ma go przeprosić.

Kasacja wyroku w sporze Natalii Nitek-Płażyńskiej z Hansem G.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: