Konserwator zabytków ma pomysł na most w Tczewie

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków opracował wstępną koncepcję zagospodarowania przyczółka na moście w Tczewie. Ich zagospodarowaniem zainteresowane jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Zachodni przyczółek mostu drogowego w Tczewie został obecnie wykonany jako trzykondygnacyjna budowla żelbetowa, o wysokości każdej z kondygnacji około 4 metrów i ogólnej powierzchni ok. 2 100 metrów kwadratowych, z 4 klatkami schodowymi i szybem windowym.

Daje to możliwość łatwej adaptacji do celów wystawienniczych – mówi Igor Strzok, PWKZ.

W przypadku dalszej, pełnej lub częściowej, odbudowy zachodniego portyku mostu, dodatkowe powierzchnie, także doświetlone światłem naturalnym, mogą zostać dodane do istniejących obecnie.

Przęsło ESTB zdaniem PWKZ powinno być eksponowane w pobliżu mostu, optymalnie równolegle do mostu kolejowego, na wschodnim brzegu Wisły, z wejściem na nie z wału przeciwpowodziowego. Stanowiłoby zalążek skansenu konstrukcji inżynierskich, mostowych i kolejowych pomiędzy stacją Szymankowo a Tczewem.

Tczew wystawił toaletę za 230 tys. zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: