Gdynia inwestuje w zbiorniki przeciwpowodziowe

Wpłynęła jedna oferta na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, która zmieni układ drogowy na Dąbrowie. W ramach realizacji zadania zaprojektowane zostaną także zbiorniki przeciwpowodziowe na rzece Kaczej, które zabezpieczą zabudowane tereny przed deszczami nawalnymi, a w efekcie przed podtapianiem.

Inwestycja pn. „Budowa ul. Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej, Goździkowej i drogi dojazdowej ul. Łanowej do planowanego cmentarza w rejonie Góry Donas oraz budowa zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Kaczej”, ze względu na duży obszar działania i zakres prac podzielona została na dwie fazy projektowe. Miasto na realizację tego zadania zamierzało przeznaczyć kwotę w wysokości 3 277 180 zł brutto. W postępowaniu przetargowym oferta złożona przez firmę Highwas sp. z. o.o.  z Gdańska opiewa na kwotę 1 690 598 zł brutto.

Inwestycja jest unikatowa i bardzo kompleksowa. Zawiera zarówno szeroko zakrojone działania infrastrukturalne, poprzez realizację nowego układu drogowego oraz budowę zbiorników retencyjnych, odpowiadając na zmiany klimatyczne. Po opracowaniu dokumentacji projektowej przyjdzie czas na realizację inwestycji, która wpłynie na codzienne życie mieszkańców Dąbrowy – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Oferta złożona w postępowaniu przetargowym jest dużo poniżej zakładanego przez nas budżetu, teraz czas na jej szczegółową analizę – podkreśla wiceprezydent.

Gdynia ma nowy zbiornik retencyjny

Zbiorniki przeciwpowodziowe na wypadek nawalnych deszczów

Wybrany wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień i opinii, wykonanie prac geodezyjnych i jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

Faza I inwestycji podzielona została na dwa etapy. W obu z nich przewidziane zostało zaprojektowanie umocnienia koryta rzeki Kaczej, suchych zbiorników retencyjnych, w pierwszym  o nazwie „Dąbrowa”,  w drugim „Wiczlino I” i „Wiczlino II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną m.in. oświetleniem zapór i urządzeniami pomiarowymi monitoringu meteo-hydrologicznego. Dodatkowo w projekcie etapu pierwszego pojawić ma się droga rowerowa oraz most nad rzeką Kaczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: