Coraz bliżej zmian na Dolnym Mieście w Gdańsku

Minął rok od podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla zagospodarowania Dolnego Miasta. Na spotkaniu informacyjnym przedstawiono zaawansowanie prac nad przygotowaniem i realizacją celów publicznych tego przedsięwzięcia. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rady Dzielnicy, lokalni aktywiści oraz przedstawiciele urzędu miasta i spółki GGI Dolne Miasto (konsorcjum stworzone przez firmy Eurostyl i Inopa) – partnera prywatnego.

Celem projektu jest kompleksowe i sukcesywne zagospodarowanie 11 hektarowego obszaru Dolnego Miasta w ciągu 8 lat, poprzez poprzez realizację celów publicznych i komercyjnych, w postaci rewitalizacji istniejącej zabudowy, w tym starej zajezdni tramwajowej, terenów zielonych, budowy nowych dróg i chodników oraz wzniesienie nowej zabudowy.

– Miasto Gdańsk wniesie do projektu nieruchomości gminne, w zamian za co partner prywatny zobowiązany jest do realizacji określonych celów publicznych służących mieszkankom i mieszkańcom Gdańska – mówi Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej UM Gdańsk. – Wśród inwestycji na rzecz lokalnej społeczności przewidziane są: budowa dróg, przedszkola, kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 65, rewaloryzacja dawnego gimnazjum przy ul. Śluza 3 oraz rewitalizacja terenów nadwodnych.

Inwestycje komercyjne

Na zakupionych od miasta przez spółkę nieruchomościach, zrealizowane zostaną inwestycje o charakterze komercyjnym. Do zadań partnera prywatnego należy zaprojektowanie, sfinansowanie, budowa a następnie administracja nową przestrzenią urbanistyczną Dolnego Miasta.

Priorytetowym celem publicznych jest realizacja kompleksu sportowego przy Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6. Szkoła zyska wielofunkcyjne boisko do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki, bieżnie do biegów krótkich i długodystansowych, zeskocznię do skoku w dal oraz stanowisko na rekreacyjny sprzęt wodny. Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w małą architekturę i monitoring. Co ważne, kompleks sportowy będzie miał charakter ogólnodostępny dla mieszkańców poza godzinami pracy szkoły. Inwestycja posiada już pozwolenie na budowę, a oddanie obiektu do użytkowania zaplanowano na przełom września i października 2021 r.

W planach jest przedszkole

Równolegle przygotowywanym celem publicznym jest nowy budynek przedszkola przy ul. Szuwary 2. Placówka będzie mogła przyjąć 150 dzieci w 6 oddziałach.

– Przygotujemy tak budynek przedszkola, by w przyszłości można byłoby go rozbudować o kolejne trzy oddziały w miejscu, w którym obecnie przewidujemy przestronny taras na pierwszym piętrze. Ewentualna rozbudowa obiektu nie spowoduje więc zmniejszenia terenu zieleni wokół przedszkola, a taras można zabudować bez szkody dla całej konstrukcji – tłumaczy Monika Żelazkiewicz, kierownik projektu Dolne Miasto, Euro Styl S.A. – Poza tym planujemy nie tylko plac zabaw, chcemy urozmaicić teren dokoła, aby to było ciekawe, niebanalne miejsce do zabawy.

Przedszkole zostanie przystosowane do współczesnych standardów, w tym wymogów dla osób niepełnosprawnych. Co ważne, będzie ono także dostępne dla dzieci z obszaru Dolnego Miasta, po godzinach urzędowania przedszkola. Obecnie zakończono pracę nad koncepcją architektoniczną, która oczekuje opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to II kw. 2023 r.

Nabrzeże Nowej Motławy

Uwaga inwestora skupia się również na terenach wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy. Mają tam zostać zlokalizowane trzy cele publiczne z zakresu komunikacyjnego: modernizacja ul. Dobrej oraz budowa i remont ciągu pieszego wzdłuż nabrzeża. Ponadto remont przejdzie siedem zejść do wody. Obecnie trwają prace nad koncepcją, natomiast inwestycje w tym obszarze inwestor planuje zakończyć w IV kw. 2024 r.

Przedstawiono też założenia projektu „Esencja na Dolnym”, który przewiduje powstanie zabudowy mieszkaniowo-usługowej w obrębie ul. Toruńskiej, Kamiennej Grobli i Jałmużniczej. Budynek inspirowany jest historycznym zespołem kamienic z przełomu XIX i XX w. i stanowi jej współczesną interpretację. W parterze budynku znajdą się lokale usługowe, natomiast wyższe piętra przeznaczone zostaną pod zabudowę mieszkaniową. Dziedziniec znajdujący się we wnętrzu budynków zostanie zaaranżowany na ogólnodostępny skwer/park kieszonkowy z małą architekturą i nowymi nasadzeniami. Budynek realizowany będzie od III kw. 2021 do I kw. 2024.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: