Obwodnica Sztumu. Ważny krok w kierunku budowy

GDDKiA oddział w Gdańsku wysłał ogłoszenie o przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej  w ciągu drogi krajowej 55. Obwodnica Sztumu ma powstać w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Postępowanie przetargowe, które zostało wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obejmuje sporządzenie koncepcji programowej (wraz z wariantowaniem przebiegów), materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z jej uzyskaniem) oraz projekt budowlany wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Bezpieczna i nowoczesna obwodnica Sztumu

Celem budowy obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55 jest poprawa bezpieczeństwa, odciążenie i zwiększenie płynności ruchu oraz zmniejszenie czasu przejazdu drogą krajową nr 55, a także poprawa jakości życia mieszkańców. Jest to tym bardziej istotne, że układ drogowy w mieście opiera się na drodze krajowej i na ruch tranzytowy nakłada się duży ruch lokalny powodujący zatory drogowe.

Obwodnica ma mieć parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju po jednym pasie w każdym kierunku bądź naprzemiennie dwa w jedną i jeden w drugą, tzw. 2+1 (w zależności od wyników analiz). Orientacyjna długość obwodnicy to ok. 6 km (w zależności od wariantu). Inwestycja obejmie również trzy skrzyżowania oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Obwodnica Sztumu - lokalizacja (fot. GDDKiA o Gdańsk)
Obwodnica Sztumu – lokalizacja (fot. GDDKiA o Gdańsk)

Program budowy 100 obwodnic w woj. pomorskim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie pomorskim powstanie pięć obwodnic:

  • Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25 (trwa przetarg na realizację prac budowlanych),
  • Człuchowa w ciągu drogi krajowej nr 22/25 (uzgadniany jest Program inwestycji),
  • Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21 (poznaliśmy oferty w przetargu na STEŚ-R),
  • Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 (przygotowano Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ)),
  • Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55 (ruszył przetarg na koncepcję programową z wariantowaniem i przygotowaniem projektu budowlanego).

CPK zamawia analizy środowiskowe dla lotniska i kolei

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: