Ostatnia szansa na głosowanie w gdańskim Budżecie Obywatelskim

Do poniedziałku mieszkańcy mają czas, aby zagłosować i zadecydować o zmianach w całym mieście i swojej najbliższej okolicy. Głosowanie trwa do północy w poniedziałek, 30 listopada. W tym roku na Budżet Obywatelski przeznaczono ponad 18 mln zł.

Na projekty BO 2021 zagłosowało już ponad 23 tysiące gdańszczanek i gdańszczan. Można wybierać spośród 357 inicjatyw zgłoszonych przez wnioskodawców. Po raz pierwszy wyodrębnione zostały środki na tzw. Zielony Budżet Obywatelski, który obejmuje działania związane z nasadzeniami roślinności, przestrzeniami rekreacyjnymi, parkami kieszonkowymi, renowacją istniejących terenów zieleni oraz ogrodami deszczowymi.
Szczegóły wszystkich projektów Budżetu Obywatelskiego, z podziałem na dzielnice, znajdują się na portalu gdansk.pl.

Głosują wszyscy

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu każdy mieszkaniec ma wpływ na to, co powstanie w Gdańsku, na sąsiedniej ulicy lub w części miasta, która jest mu szczególnie bliska. Głosować mogą wszyscy, wiek nie ma znaczenia. Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie: bazy danych osób zameldowanych w naszym mieście na pobyt stały lub czasowy, wpisu do rejestru wyborców lub posiadania aktywnej Karty Mieszkańca.

W przypadku braku powyższych warunków istnieje możliwość dopisania się do listy uprawnionych do głosowania. Formularz oświadczenia należy pobrać ze strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski w zakładce „dokumenty”. Wypełniony dokument należy złożyć osobiście w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego lub za pomocą platformy e-PUAP.

W przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami, nieposiadających numeru PESEL, głosowanie możliwe jest w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym (z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa), po okazaniu dokumentu podróży wydanego przez państwo, którego osoba jest obywatelem.

Jest projekt budżetu Gdańska na 2021 rok

Głosowanie w kilka minut w gdańskim budżecie

Głosować można wyłącznie przez Internet poprzez interaktywny formularz na stronie www.gdansk.pl.
Aby oddać głos wystarczy podać dane osobowe:

  • numer PESEL;
  • imię (tylko pierwsze imię),
  • nazwisko;
  • imię ojca.
  • W przypadku braku zameldowania lub wpisu do rejestru wyborców można aktywować głosowanie poprzez numer Karty Mieszkańca. Głosowanie jest możliwe po weryfikacji numeru karty. Przy korzystaniu zarówno z plastikowej Karty, jak i z aplikacji mobilnej „Jestem z Gdańska”, wystarczy wpisać numer Karty. W przypadku braku karty, a przy zainstalowanej aplikacji mobilnej, wystarczy wpisać numer wyświetlony w aplikacji (bez zera na początku).

Aktywacja procesu głosowania odbywa się poprzez kod identyfikacyjny przesyłany na numer telefonu komórkowego lub link aktywacyjny przesłany mailem.

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów: 5 punktów na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego.
Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi jak i po jednym czy więcej punkcie kilka projektów w dowolnej dzielnicy.
Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów.

W puli tegorocznego gdańskiego BO, w tym Zielonego, jest w sumie 18 428 001 zł. 14 824 301 zł to kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe realizowane w 35 dzielnicach, w tym Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł. 3 603 700 zł to kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie, w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000 zł.

Projekty, które uzyskają najwięcej głosów i zmieszczą się w danej puli, zostaną skierowane do realizacji w kolejnym roku.
Zwycięzców poznamy najpóźniej 7 grudnia 2020 r. Wyniki głosowania podane zostaną do publicznej wiadomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: