Tak powstaje urokliwa droga rowerowa wzdłuż Wisły w Gdańsku

Niemała gratka dla rowerzystów w Gdańsku. Powstaje droga rowerowa wzdłuż przekopu Wisły – w Świbnie.

Nowa trasa rozpoczynać się będzie na skrzyżowaniu ul. Boguckiego z ul. Świbnieńską. Rowerzyści jadąc po koronie wału dotrą do granic Gdańska, gdzie trasa połączy się ze ścieżką na terenie gminy Cedry Wielkie. Ponadto w okolicy Błotnika droga rowerowa będzie miała swoje odgałęzienie w kierunku przystani. Trasa będzie liczyła 7 km.

Oprócz budowy drogi rowerowej, Wykonawca przebuduje oświetlenie uliczne, sieci teletechniczne, studzienki sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Otwarcie ofert zaplanowano na przełomie czerwca i lipca. Prace potrwają 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

Budowa nowej drogi dla rowerów (mat. DRMG)
Budowa – droga rowerowa wzdłuż Wisły (mat. DRMG)

Trwają pierwsze prace

Obecnie prowadzone są prace na odcinku od ul. Boguckiego w kierunku Przegaliny. Na tym fragmencie  wykonywane jest humusowanie ziemi. Na części odcinka wykonano obramowanie trasy w postaci krawężników. W najbliższym czasie Wykonawca będzie korytował ścieżkę na pozostałym fragmencie.

Lokalizacja nowej drogi dla rowerów (mat. DRMG)
Lokalizacja nowej drogi dla rowerów (mat. DRMG)

Przedłużenie ważnej trasy rowerowej

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą WPRD Gravel. Koszt inwestycji wyniesie ok. 4,4 mln złotych. Prace zakończą się w grudniu 2021 r.

Nowa droga będzie kolejnym odcinkiem Wiślanej Trasy Rowerowej R-9 i Pomorskich Tras Rowerowych o Znaczeniu Międzynarodowym R-10. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Konwersja działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budowa nowej drogi dla rowerów (mat. DRMG)
Budowa nowej drogi dla rowerów (mat. DRMG)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: