Pierwsze głośne użycie ustawy antyprzemocowej na Pomorzu

Przez 14 dni do zajmowanego wspólnie z partnerką mieszkania nie będzie mógł zbliżać się stosujący przemoc wobec kobiety 22-latek, któremu dzielnicowy wydał nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania. Policjant wykorzystał przepisy ustawy antyprzemocowej, nadającej Policji nowe uprawnienia, aby zapewnić bezpieczeństwo kobiecie i jej dzieciom ze względu na ryzyko bezpośredniego zagrożenia ich życia i zdrowia ze strony mężczyzny.

W nocy z poniedziałku na wtorek policjanci zatrzymali podczas interwencji domowej w Lęborku 22-letniego mężczyznę, który stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec swojej partnerki. Zatrzymanie miało charakter prewencyjny, służyło zapewnieniu bezpieczeństwa kobiecie i jej dzieciom, gdyż agresywne zachowanie 22-latka zagrażało ich życiu i zdrowiu.

Wczoraj dzielnicowy skontaktował się z partnerką tego mężczyzny w celu szczegółowego rozpoznania sytuacji rodziny. Poczynione przez policjanta ustalenia wskazały na zasadność wydania 22-latkowi nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Wskazano schronienie

Mężczyzna został poinformowany o miejscach, w których może uzyskać tymczasowe schronienie. 22-latek, w obecności policjanta, może zabrać z mieszkania jedynie przedmioty osobistego użytku i niezbędne do wykonywania pracy. Dzielnicowy będzie kontrolować stosowanie się do wydanego nakazu i zakazu. Naruszenie któregoś z nich będzie skutkować sankcjami karnymi określonymi w art. 66b kodeksu wykroczeń, jakimi są kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny oraz zastosowaniem trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

14-dniowy czas obowiązywania nakazu lub zakazu może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony przez sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: