Wejherowo ma nowy tunel pod torami kolejowymi

Oddano do użytku tunel pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. To ostatni element metropolitalnego węzła integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa), w ramach którego wykonano wcześniej przebudowę skrzyżowań, ulic, chodników, nowe parkingi, drogi rowerowe i cała infrastrukturę podziemną za łączną kwotę 40 mln zł.

Na realizację inwestycji władze Wejherowa pozyskały 18,2 mln zł dotacji unijnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 2,3 mln zł pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID –19, a za 500 tys. zł PEWiK przebudował sieci wodociągowe.

W oficjalnym zakończeniu realizacji jednej z najważniejszych i największych miejskich inwestycji, która m.in. połączy północą i południową cześć Wejherowa, uczestniczyli Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wicestarosta Wejherowski oraz wejherowscy radni, którzy jako pierwsi mogli obejrzeć efekty prac podczas spaceru pod tunelem.

Odbudowany brzeg na Górkach Wschodnich. Zobacz film

Trudna inwestycja pod ruchem pociągów

Z uwagi na skalę inwestycji i konieczność zamykania ulic węzeł integracyjny Wejherowo (Kwiatowa) był realizowany etapami od 2017 roku. Najtrudniejszym elementem był tunel (fachowo nazwany wiaduktem) pod wieloma torami kolejnymi, a do tego prowadzony na zakręcie, ukośnie do linii torowiska. Inwestycja wiązała się z wybudowaniem nowego układu drogowego pod torami kolejowymi, na których przez cały czas trwania inwestycji musiał być utrzymany ruch pociągów.

Węzeł integracyjny Wejherowo – łącznie powstało:
 • 242 miejsca parkingowe/postojowe dla samochodów
 • 80 miejsc dla rowerów
 • 2 km nowych dróg
 • 2,8 km chodników
 • 1,2 km ścieżek rowerowych
 • 5 zatok autobusowych

 Co zostało zrobione?

 • wybudowany został wiadukt pod torami kolejowymi, popularnie zwany tunelem, z włączeniem do ronda im. Solidarności w drodze krajowej nr 6
 • przebudowano ulice: Kwiatową oraz częściowo ul. Spacerową, Dworcową, 10 Lutego i Kopernika
 • wybudowano ulicę dojazdową do nieruchomości położonych wzdłuż ul. Kwiatowej od skrzyżowania z ul. Spacerową w kierunku Bolszewa
 • wybudowano skrzyżowanie typu rondo: Kwiatowa – Dworcowa – 10 Lutego
 • przebudowano cztery skrzyżowania: I Brygady Pancernej Wojska Polskiego – Kwiatowa, Kwiatowa – Spacerowa, Spacerowa – Zachodnia, 10 Lutego – Kopernika
 • wybudowana została ścieżka o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 m wzdłuż ul. Kwiatowej
 • wybudowano miejsca postojowe wzdłuż ul. Kwiatowej, przy rondzie z ul. Dworcową,
 • wybudowano parking wzdłuż ul. Kwiatowej, przy ulicy dojazdowej do tunelu
 • przebudowano sieci podziemne: wodociągową, sanitarną, gazową, teletechniczną, kanalizację deszczową
 • wybudowano oświetlenie, przebudowano sygnalizację świetlną na Rondzie Solidarności, urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne kolejowe
 • powstał duży ogólnodostępny parkingu dla samochodów i rowerów oraz przystanków MZK i PKS pomiędzy torami kolejowymi, a drogą krajową nr 6,  połączony istniejącym przejściem podziemnym z dworcem (wykonano dodatkowo m.in. windy).
Wykonawcą wszystkich robót była firma SKANSKA S.A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: