Mija pięć miesięcy prac na terenie budowy gdańskiej spalarni

Jak informuje inwestor – spółka Port Czystej Energii –  kolejne kamienie milowe zostały osiągnięte. Od początku prac ziemnych, usunięto blisko 90 proc. zaplanowanego do wybrania nienośnego gruntu, czyli po dawnych odpadach.

Odkryty grunt macierzysty jest poddawany badaniom w kierunku historycznych zanieczyszczeń ziemi. Nawieziono 31 500 m sześc. czystych gruntów o odpowiedniej strukturze. Wykonano 100% zaplanowanych do osadzenia ścianek szczelnych, zakończono proces wykonywania rozpór zabezpieczających przed osunięciem się ścian wykopu.

Rozpoczęto pierwszy etap typowych prac budowlanych – fundament pod bunkier instalacji. Przed procesem fundamentowania przygotowano podłoże, odpowiednio je zagęszczając. Płyta fundamentowa pod bunkier ma powierzchnię 1146m2, posadowiona jest na głębokości 10m poniżej planowanego poziomu terenu i jest niezwykle masywna. Jej grubość wynosi pomiędzy 1,2-1,5m, ponieważ stanowi podstawę przenoszącą wszelkie obciążenia z budynku bunkra na podłoże gruntowe.

Fundament pod bunkier (fot. portczystejenergii.pl)
Fundament pod bunkier (fot. portczystejenergii.pl)

Bunkier na placu budowy spalarni

Budynek bunkra ma unikalny układ konstrukcyjny, tylko z jedną kondygnacją o wysokości aż 45 m, przez co jego ściany mają nawet do 1,2 m grubości. Bunkier to budynek wchodzący w skład instalacji, gdzie gromadzone będą odpady dostarczane do spalarni. Samochody dostawcze przystosowane do transportu odpadów będą zsypywały odpady do pięciu punktów zrzutowych (przez zamykane włazy) bunkra zasypowego, znajdującego się poniżej poziomu instalacji.

Głębokość posadowienia bunkra jak i jego kubatura wynika z rozwiązań technicznych i technologicznych. Przyjęte rozwiązania mają umożliwić sprawny rozładunek samochodów dowożących odpady, jak i przygotowanie odpadów przez operatorów spalarni. Pojemność bunkra ma zapewnić ciągłość pracy instalacji przez okres 5 dni bez dostaw odpadów. Dostarczane do zakładu odpady, przed podaniem ich do komory spalania, muszą być poddane wstępnemu przygotowaniu, niezależnie od faktu ich odpowiedniego, uprzedniego przygotowania w zakładach zagospodarowania odpadów. Ich skład musi zostać maksymalnie ujednolicony – operatorzy za pomocą chwytaków na suwnicach będą gospodarować odpadami w bunkrze rozdrabniając je i mieszając.

Fundament pod bunkier to potężna konstrukcja. Do wykonania fundamentów zastosowano:

  • 1475 m3 betonu konstrukcyjnego
  • 64,43 km stali zbrojeniowej o wadze180 ton

Cały proces betonowania fundamentów trwał około 20h, a brało w nim udział 21 pracowników fizycznych i kadra inżynierska.

Wizualizacja bunkra (fot. portczystejenergii.pl)
Wizualizacja bunkra (fot. portczystejenergii.pl)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: