Próby obciążeniowe Wiaduktu Biskupia Górka

Budowa Wiaduktu Biskupia Górka wchodzi w kluczową fazę. W nocy z poniedziałku na wtorek obie nitki obiektu przeszły próby obciążeniowe. Łącznie w testach na wiadukcie wzięło udział 14 ciężarówek z obciążeniem wynoszącym 448 ton.

Próby obciążeniowe na obiektach mostowych to konieczny test przed udostępnieniem obiektu kierowcom. W nocy z poniedziałku na wtorek wzięło w nim udział łącznie 14 pojazdów. Na obie nitki wiaduktu wjechało po siedem 4-osiowych pojazdów o masie 32 ton każdy, ustawionych w sześciu kolumnach. Łączne obciążenie wyniosło 448 ton. Akcja polegała na wykonaniu próby statycznej oraz próby dynamicznej obciążenia obiektów taborem samochodów ciężarowych. Pojazdy wjeżdżały i stawały na wiadukcie w kolumnach.

W trakcie próbnego obciążenia wykonane zostały m.in. pomiary przemieszczeń pionowych ustrojów nośnych i na łożyskach. Zbadano także stabilność podpór. Próby obciążeniowe przeprowadzono także na mostku nad Kanałem Raduni i estakadach dojazdowych do wiaduktu.

Wyniki testu zostaną porównane z założeniami projektowymi dotyczącymi nośności i dopuszczalnych przemieszczeń elementów nośnych obiektów mostowych. Jeśli wyniki będą prawidłowe, rozpocznie się procedura pozyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Po jej otrzymaniu będzie możliwe otwarcie drugiej nitki wiaduktu – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Kurierzy: zwolnijcie nas z opłat za parkowanie przed świętami

Zakończenie odbiorów w styczniu 2021 r.

Wszelkie formalności warunkujące dopuszczenie drugiej nitki wiaduktu do ruchu zakończą się prawdopodobnie w połowie stycznia. Ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na prowadzone prace w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu, na docelową organizację ruchu trzeba będzie jeszcze poczekać. W styczniu przewidziane jest otwarcie dwóch z trzech pasów ruchu. Podyktowane jest to koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom budowy jak i przejeżdżającym przez wiadukt.

Z tego również powodu nowa nitka wiaduktu, nie będzie dostępna dla rowerzystów i pieszych. Jeśli dalsze prace drogowe prowadzone będą zgodnie z planem, w pełnym zakresie wiadukt zostanie otwarty w II kw. 2021 roku, na kiedy to planowane jest również udostępnienie przejazdu przez mostu nad Kanałem Raduni w kierunku ul. Zaroślak.

Inwestycja jest ważnym etapem przebudowy Traktu św. Wojciecha, elementem docelowego układu drogowego w ciągu DK91 dochodzącej do portu morskiego (Nowego Portu) i łączącej Pomorze z południem kraju. Głównym wykonawcą Wiaduktu Biskupia Górka jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Prace na budowie zakończą się w połowie 2021 roku, a ich koszt to ok. 165 mln złotych. Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: