Pięciu chętnych na budowę Nowej Warszawskiej w Gdańsku

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na budowę linii tramwajowej Nowa Warszawska. Na realizację zadania zabezpieczono niemal 76,5 mln złotych. Najniższa oferta opiewa na 59,4 mln zł. To oznacza, że po wielu przetarg jest szansa na wykonawcę.Dzięki nowej linii tramwajowej znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum. Trasa przebiegać będzie od pętli tramwajowej przy al. Pawła Adamowicza i włączać się będzie w al. Havla na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Łódzką.

Zakładany harmonogram inwestycji przewiduje zakończenie robót w listopadzie 2022 roku, co oznacza, że nową linią tramwajową pojedziemy w pierwszym kwartale 2023 roku.

Zakres prac

Zakres prac obejmuje budowę całego, ok. 2 km odcinka linii tramwajowej. Na trasie powstaną 4 przystanki tramwajowe. Wzdłuż linii tramwajowej wykonany zostanie również chodnik oraz droga rowerowa, zagospodarowana zostanie zieleń, pojawią się elementy małej architektury. W ramach prac przebudowany zostanie także ok. 210 m odcinek ul. Piotrkowskiej, która oprócz nowej nawierzchni zyska także chodnik i oświetlenie.

Dodatkowo inwestycja przewiduje kompleksową przebudowę infrastruktury podziemnej, w ramach której powstanie m.in. nowa kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. Przewidziano również przebudowę sieci ciepłowniczej, gazowej oraz teletechnicznej. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu GPKM IV A, który jest bardzo ważnym projektem europejskim.

Przebieg linii tramwajowej Nowej Warszawskiej w Gdańsku (mat. gdansk.pl)
Przebieg linii tramwajowej Nowej Warszawskiej w Gdańsku (mat. gdansk.pl)

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpiło w środę, 9 grudnia. Na realizację zadania zabezpieczono ok. 76,5 mln złotych. Wpłynęło 5 ofert, które są obecnie analizowane.

  • Konsorcjum firm, lider: TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  – 61 627 930, 31 zł
  • Konsorcjum firm, lider: Polimex Infrastruktura  Sp. z o.o. – 65 049 837, 69 zł
  • Konsorcjum firm, lider: MTM S.A – 59 844 137, 59 zł
  • Strabag S.A – 60 263 730, 61 zł
  • Torpol S.A – 62 331 656, 44 zł

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A (GPKM IVA) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W ramach projektu zrealizowana została linia tramwajowa w al. Pawła Adamowicza, na ukończeniu jest przebudowa linii tramwajowej na Stogach. Projekt obejmuje również montaż nowych wiat przystankowych w 64 lokalizacjach, 84 sztuk tablic informacji pasażerskiej oraz zakup nowego dwukierunkowego wieloczłonowego taboru tramwajowego – 15 szt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: