Kiosk przy historycznej bramie Stoczni Gdańskiej w rejestrze zabytków

Od teraz przyległy do bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej kiosk został uznany za zabytek. Decyzję podjął Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Jak wyjaśnia konserwator, kiosk to przykład stosowanej w PRL stylistyki oraz standardów budowlanych i materiałowych. Przede wszystkim jednak liczy się lokalizacja tej budowli, w bezpośrednim sąsiedztwie stoczniowej Bramy nr 2 w Gdańsku.

Kiosk z pamiątkami to integralny, historyczny, a także ideowy i kompozycyjno-przestrzenny element zagospodarowania Placu Solidarności jako bezcennego miejsca pamięci, związanego z przełomowymi wydarzeniami w historii powojennej Polski i Europy. Napis na dachu kiosku, wystawa z pamiątkami, miały promować i przypominać gościom i przechodzącym obok pracownikom stoczni idee „Solidarności”.

Kiosk przy bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej (fot. PWKZ)
Kiosk przy bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej (fot. PWKZ)

Kiosk nie do ruszenia

Obiekt decyzją PWKZ właśnie trafił do rejestru zabytków.

Kiosk razem fragmentami Placu Solidarności to uzupełnienie dotychczasowej ochrony konserwatorskiej miejsc związanych z dziedzictwem Sierpnia 1980 roku Plac Solidarności, mur przy północnej pierzei placu, Brama nr 2 i Pomnik Poległych Stoczniowców są w rejestrze zabytków od czerwca 1999 roku. Później do rejestru trafiła także portiernia przy bramie.

W ostatnich latach ochroną PWKZ objął praktycznie całość terenów postoczniowych w Gdańsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: