Niespotykany dotąd asfalt na ważnej gdańskiej arterii

Odcinek rozbudowywanej ul. Kartuskiej w Gdańsku to kolejny projekt zakwalifikowany do programu dla samorządów„15 inwestycji z okazji 15-lecia LOTOS Asfalt”. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego asfaltu wysokomodyfikowanego droga ta zyska bardzo trwałą nawierzchnię, odporną na deformacje spowodowane zarówno bardzo ciężkim ruchem, jak i ekstremalnymi temperaturami latem czy zimą.

Wybrany przez LOTOS Asfalt odcinek to kolejny etap prowadzonej przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska inwestycji, mającej na celu bezpośrednie połączenie drogi krajowej S7 (tzw. „wlotu warszawskiego”) oraz autostrady A1 ze śródmieściem Gdańska. W ramach projektu zrealizowane zostały już dwa odcinki drogi: od ul. Kartuskiej do węzła Karczemki oraz od węzła Karczemki do ul. Otomińskiej.

Realizowane obecnie zadanie, polegające na rozbudowie na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów, przełoży się na usprawnienie ruchu lokalnego oraz poprawę warunków życia, nie tylko mieszkańców w tej części Gdańska, ale i całego regionu. Planowane zakończenie inwestycji to 4. kwartał 2021 roku.

Zastosowanie asfaltu wysokomodyfikowanego MODBIT HiMA w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji spowoduje powstanie nowej nawierzchni ul. Kartuskiej o zdecydowanie lepszych parametrach w zakresie odporności na starzenie, spękania zmęczeniowe i niskotemperaturowe oraz odkształcenia trwałe. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia trwałości nawierzchni z uwagi na obecne i przewidywane obciążenie ruchem ul. Kartuskiej–podkreśla Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Rozbudowywana ul. Kartuska w Gdańsku (mat. prasowe)
Rozbudowywana ul. Kartuska w Gdańsku (mat. prasowe)

Asfalt na newralgiczne miejsca

Realizowana rozbudowa ul. Kartuskiej to jedna z kluczowych inwestycji drogowych prowadzonych obecnie w Gdańsku. Z uwagi na jej lokalizację, należy spojrzeć na ten odcinek z punktu widzenia nie tylko dostępności komunikacyjnej miasta, ale i również całej Metropolii Trójmiejskiej. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy komunikacji dla kierowców z wielu rejonów Kaszub. Rozbudowywany fragment ul. Kartuskiej jest jednym z newralgicznych miejsc w Gdańsku, w którym zazwyczaj tworzą się korki. Właśnie intensywny ruch na tym odcinku wskazuje, że materiały użyte przy budowie muszą wykazywać się szczególną odpornością.

W asfaltach nowej generacji typu MODBIT HiMA zawartość polimeru jest ponad dwukrotnie większa, niż w klasycznych asfaltach modyfikowanych stosowanych powszechnie w nawierzchniach drogowych– tłumaczy Marcin Borowicz, przedstawiciel regionalny LOTOS Asfalt.

Podwyższona zawartość modyfikatora przekłada się na uzyskanie mikrostruktury asfaltu z przewagą fazy polimerowej tworzącej gęstą sieć. Dzięki temu wyrób jest niezwykle elastyczny i posiada podwyższone parametry funkcjonalne. Oznacza to w praktyce zwiększoną odporność na zmęczenie, przekładającą się na możliwość przeniesienia większego ruchu, poprawę modułu sztywności w wysokich temperaturach o 10–20%, co zapewnia odporność na koleinowanie nawet podczas letnich upałów. Odporność na niskie temperatury pozwala nawierzchni wytrzymać bez spękań nawet 30-stopniowe mrozy. Asfalty wysokomodyfikowane są przełomową technologią w uzyskaniu trwałej infrastruktury drogowej i odpowiedzią na zapotrzebowanie branży budowlanej – dodaje Borowicz.

Poznaliśmy wykonawcę bajpasu kartuskiego

Lepsza jakość dróg

Rozbudowana droga krajowa nr 7 (ul. Kartuska) będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś. Zastosowanie nowoczesnego asfaltu wysokomodyfikowanego MODBIT HiMA w warstwie ścieralnej uzasadnia duże obciążenie ruchem bardzo ciężkim na tej drodze. Inwestycja zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów oraz skróci czas podróży i czas pracy kierowców. Przyczyni się również do zmniejszenia emisji do środowiska zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz poprawi komfort akustyczny w terenie zabudowanym.

Dużą korzyścią  z realizacji projektu będzie też poprawa bezpieczeństwa. Zwiększy się też wydajność łańcuchów logistycznych poprzez poprawę warunków do przeładunku towarów między Portem Morskim a Portem Lotniczym w Gdańsku.

Liczymy, że współpraca LOTOS Asfalt z samorządami przełoży się na konsekwetną poprawę jakości dróg w naszym kraju. Zastosowanie trwałych rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni z asfaltami wysokomodyfikowanymi, w miejscach gdzie użycie asfaltów najbardziej zaawansowanych technologicznie jest szczególnie uzasadnione, przynosi szereg korzyści. Pozwala nie tylko optymalizować inwestycje na etapie budowy, ale przede wszystkim zminimalizować zakres oraz zaoszczędzić na pracach remontowych i utrzymaniowych w przyszłości. Dlatego finalnie zadowoleni są zarówno kierowcy, jak i podmioty odpowiedzialne za poszczególne drogi – dodaje Cezary Godziuk, prezes Zarządu spółki LOTOS Asfalt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: