Osiem firm jest gotowych zaprojektować ul. Nową Wałową w Gdańsku

Osiem ofert wpłynęło w przetargu na opracowanie koncepcji przebiegu Nowej Wałowej. Na projekt zabezpieczono 2 mln zł. Najniższa oferta opiewa na ok. 1,2 mln zł. Prace nad koncepcją mają zakończyć się we wrześniu 2022 r.

Trasa Nowej Wałowej połączy w przyszłości al. Zwycięstwa z ul. Elbląską. Docelowa trasa ma biec od al. Zwycięstwa w kierunku skrzyżowaniu ul. Popiełuszki z Rybaki Górne, kierując się w stronę Motławy i dalej w kierunku ul. Siennickiej, Opływu Motławy, łącząc się z ul. Elbląską.  W tym celu powstać ma koncepcja, która wskaże warianty przebiegu trasy. Prace nad koncepcją mają zakończyć się we wrześniu 2022 r.

Zakres opracowania obejmować będzie wielobranżową koncepcję ul. Nowej Wałowej, do włączenia w ul. Elbląską wraz z linią tramwajową, obustronnymi chodnikami, ścieżką rowerową i obiektami inżynieryjnymi.

Połączenie nowej trasy tramwajowej z trasą tramwajową w ulicy Jana z Kolna będzie zaprojektowane dwuwariantowo: w pasie drogowym Nowej Wałowej oraz w pasie drogowym ulicy Nowomiejskiej – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. –  W ramach skrzyżowania Nowej Wałowej z ul. Stara Stocznia projektanci uwzględnią możliwość prowadzenia trasy tramwajowej w kierunku ul. Grodzkiej i Podwala Staromiejskiego. Ponadto w dokumentacji ma zostać uwzględniona liczba i lokalizacja przystanków tramwajowych.

Koncepcja będzie opracowana z możliwością podziału na etapy realizacji. Opracowanie będzie zawierało także kosztorys inwestycji i wariantowe propozycje rozwiązań, w tym: trasy drogi, węzłów, przejazdów drogowych, skrzyżowań, obiektów mostowych i drogowych obiektów inżynierskich (w tym również tunelu), dróg dojazdowych, ewentualnych kładek dla pieszych, obiektów i urządzeń wynikających z wymogów ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, przejścia ekologiczne). W koncepcji mają znaleźć się „dowiązania” z ulicami: Nowomiejską i Narzędziowców, Rybaki Górne, Stara Stocznia, Siennicką (poprzez ulicę lokalną), Litewską, Mostek, Elbląską i Nową Sandomierską.

Otwarcie ofert nastąpiło w piątek, 18 grudnia. Na opracowanie dokumentacji zabezpieczono 2 mln zł. Wpłynęło osiem ofert, które są obecnie analizowane.

  • PROGREG Sp. z o.o – 1 845 000 zł
  • BPK Poznań Sp. z o.o – 2 578 572 zł
  • Highway Sp z o.o – 3 419 400 zł
  • Konsorcjum, lider: Vermers Sp z o.o – 2 386 200 zł
  • Schüssler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. – 4 303 770 zł
  • Europrojekt Gdańsk S.A. – 2 632 200 zł
  • BPBK S.A. – 1 217 700 zł
  • Fehlings Krug Polska Sp. z o.o. – 1 980 300 zł

Budowa pierwszego etapu Nowej Wałowej zakończyła się w maju 2014 r. W ramach inwestycji wykonano odcinek o długości ok. 1,2 km, 200 – metrową estakadę i 67 – metrowy wiadukt. Pracom drogowym towarzyszyła częściowa regulacja torowiska tramwajowego przy ul. Jana z Kolna oraz prace branżowe. Przebudowane zostały także sąsiadujące z drogą ulice. Inwestycję realizowano w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestorem drogi był duński fundusz inwestycyjny Baltic Property Trust Optima (BPTO Infra Sp. z o.o.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: