Czy nowy pojazd strażników pomoże w walce ze smogiem w Gdańsku?

Według strażników jest świetnie wyposażone i korzysta z najnowocześniejszych systemów kontrolno-pomiarowych. Dzięki niemu funkcjonariusze będą mogli szybko i skutecznie wykrywać sprawców zanieczyszczania środowiska. Służbie Straży Miejskiej pojawiło się nowe auto z ponad pół miliona złotych.

Uroczyste przekazanie miało miejsce podczas poniedziałkowej konferencji „Raport 2020 – Zielony Gdańsk”, która była podsumowaniem dwóch lat działalności oraz przedstawieniem planów na kolejne lata w obszarze ekologii i ochrony środowiska. Jej uczestnicy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda wnętrze mobilnego laboratorium i w jakie sprzęty jest wyposażone.

Pojazd trafi do sekcji Ochrony Środowiska Referatu Ekologicznego i rusza na ulice miasta. Pozwoli on funkcjonariuszom szybko i skutecznie wykrywać sprawców zanieczyszczeń środowiska i przedstawić materiał dowodowy w miejscu podejmowanej interwencji. Strażnicy będą mogli sprawdzać jakość powietrza i stan cieków wodnych.

Straż Miejska w Gdańsku najgorzej oceniana w regionie

Zaawansowana technologia

Na wyposażenie pojazdu składa się:

System informatyczny, który umożliwia zapis i obróbkę obrazu z kamery w miejscu podejmowanej  interwencji oraz uzyskanie wydruku wyników pomiarów aparatury kontrolno-pomiarowej (dane zanieczyszczonego powietrza, dane zanieczyszczonej wody, dane z gazowych mierników).

Sprzęt pomiarowo–kontrolny:

  • zestaw monitora pyłu zawieszonego wbudowany na stałe do pracy w pojeździe z możliwością jego przenoszenia i pomiarów poza samochodem, umożliwiający monitorowanie czystości powietrza (PM 10, PM 2,5),
  • przenośny detektor wielogazowy do kontroli i pomiaru stężenia gazów w zakresie ochrony osobistej pracowników przy kontrolach przestrzeni zamkniętych oraz lokalizacji nieszczelności wielogazowych (odczyt 4 gazów: siarkowodór, tlenek azotu, tlenek węgla, lotne związki organiczne),
  • analizator zanieczyszczenia wody, który umożliwia kontrolę jakości wody metodą fotometryczną, a także metodą fizyko-chemiczną (odczyn pH, zawartość tlenu w wodzie, temperatura, azot amonowy – może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami).

Kamera zewnętrzna obrotowa na pneumatycznym wysięgniku do 3 metrów z 45-krotnym zoomem optycznym oraz możliwością rejestrowania obrazu po zmroku do 400 metrów, służąca do obserwacji miejsc podrzutu śmieci oraz ilości i koloru wydobywającego się dymu, który może świadczyć o spalaniu odpadów; lornetka z zoomem 10-krotnym.

Wytwornica dymu do sprawdzania szczelności bezodpływowych pojemników na nieczystości płynne.

Akumulatory oraz agregat służące do pracy urządzeń elektrycznych w pojeździe (według danych producenta sprzęt może pracować około 5 godzin).

Koszt mobilnego laboratorium to 550 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: