Odszczurzanie w Gniewie. Za brak deratyzacji grożą kary do 1500 zł

Burmistrz gminy i miasta Gniew podjął decyzje od odszczurzaniu. Lepiej zastosować się do zarządzenia burmistrza, bo za jego nieprzestrzeganie właścicielom i zarządcom nieruchomości grozi kara do 1500 zł.

Na terenie gminy i miasta Gniew będzie przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja. Akcja odszczurzania zostanie przeprowadzona w dniach od 22 grudnia 2020 r. do 30 stycznia 2021 r.

Jednak to nie miasto zapłaci za działanie a właściciele obiektów. Zarządzeniem objęte są:

  • obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności;
  • obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;
  • obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia
    odpadów, altany na pojemniki do gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe;
  • korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, oczyszczalnie ścieków komunalnych i sieci kanalizacyjnych.

To już plaga dewastacji miejskich toalet w Gniewie? Duże koszty napraw

Trzeba m.in zachować dowody zakupu trutek

Gryzonie i inne zwierzęta padłe w czasie deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać w ciągu 12 godzin usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację. Nadzór i kontrolę nad przeprowadzeniem deratyzacji sprawować będzie spółka z o.o. Inwest-Kom w Gniewie, na której żądanie jako dowód realizacji obowiązku deratyzacji, należy okazać dowód zakupu trutek lub dokument potwierdzający zlecenie podmiotowi wykonującemu tego rodzaju usługi.

Podmioty, które nie zastosują się podlegają sankcjom – karze grzywny do 1.500 zł albo karze nagany.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: