Mieszkańcy Oruni od trzech lat czekają na punkt widokowy

Po tym, jak w internecie został wyśmiany punkt widokowy nad zbiornikiem wodnym na Oruni, losem wieży widokowej w tej dzielnicy zainteresował się radny PiS, Przemysław Majewski. Obiekt w Parku Oruńskim został wybrany przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. Mamy prawie rok 2021 i obiekt wciąż nie powstał. Zastępca prezydenta Gdańska zapewnił, że inwestycja na pewno ruszy.

W 2018 r. mieszkańcy głosując w Budżecie Obywatelskim zdecydowali o budowie punktu widokowego nad Parkiem Oruńskim. Mijają ponad dwa lata i nic się dzieje. Interpelacje w tej sprawie złożył gdański radny Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Majewski.

 – Pojawiają się głosy, że po dwóch latach prac nad wieżą widokową i zaawansowanych prac projektowych, które miały zakończyć się w 2020 roku, a budowa wieży rozpocząć w 2021 r. projekt trafił do kosza – uważa Przemysław Majewski.

Urzędnicy rok temu: prace są zaawansowane

Dlaczego dotąd inwestycja nie doczekała się realizacji? Rok temu urzędnicy przekonywali, że w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji na wskazanej we wniosku do Budżetu Obywatelskiego działce wybrano uzgodnioną z wnioskodawcą lokalizację zastępczą.

Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej dla pierwotnej lokalizacji okazało się, że dla realizacji zadania konieczne jest wykonanie badań geologiczno-inżynierskich dla terenów zagrożonych ruchami masowymi i osuwisk. W tym celu ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie takich badań, lecz jedyna oferta opiewała na kwotę około 120 tys. złotych, co znacznie przekraczało budżet, którym dysponowano – przekonują urzędnicy z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Jednocześnie, aby wykonać takie badania poprawnie, należałoby zapewnić drogę technologiczną, której fizycznie nie ma w terenie. Wykonanie tej drogi możliwe jest z 2 stron działki, lecz każda z nich objęta była wysokim kosztem realizacji (z jednej strony osuwiska, z drugiej strony tereny prywatne). Koszt całej inwestycji przekroczyłby niemal 3-krotnie zakładana kwotę, zatem przystąpiono do zmiany lokalizacji wieży widokowej. W tym celu odbył się szereg spotkań z wnioskodawcą.

Wzniesie pod punkt widokowy przy Parku Oruńskim (fot. DRMG)
Wzniesie pod punkt widokowy przy Parku Oruńskim (fot. DRMG)

Poszukiwania innej lokalizacji

Pierwsza zaproponowana lokalizacja (uzgodniona z GZDiZ i przedstawiona wnioskodawcy) dotyczyła działki nr 738/5 obręb 303, lecz nie uzyskała ona aprobaty Wnioskodawcy. Rozpoczęto poszukiwania innej lokalizacji i jako kolejną alternatywę zaproponowano działkę nr 810 obręb 303, na którą ostatecznie uzyskano zgodę Wnioskodawczyni.

Obecnie uzyskiwane są warunki techniczne dla oświetlenia dojazdu i dojścia oraz terenu wieży widokowej, jak i wytyczne od przyszłego użytkownika. DRMG wystąpiło o wytyczne do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W styczniu 2020 r. ogłoszone zostanie postępowanie ofertowe na dokumentację projektową – tłumaczyli w 2019 r. urzędnicy.

Wybrano wykonawcę projektu na punkt widokowy

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dla wspomnianego zadania. Projekt przygotuje firma Grima Architektura i Krajobraz sp. z o.o. Koszt opracowania projektu to 75 891,00 zł.

Dokumentacja ma być gotowa w sierpniu 2020 r.

Co dalej?

Wróćmy jednak do interpelacji radnego PiS. Odpowiedział na nią Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska.

Zadanie to będzie kontunuowane w latach 2021 -2022. Ze względu na uwarunkowania formalne konieczne jest opracowanie analizy lokalizacyjnej, której celem będzie ustalenie w rejonie Parku Oruńskiego nowej możliwej do zrealizowania lokalizacji wieży. Analiza zostanie wykonana w I kwartale 2021 r. – wyjaśnia Aleksandrowicz.

Internauci kpią z pomostu widokowego w Gdańsku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: