Gdańsk zainwestuje w budynki przy dworcu głównym. Powstanie m.in. hostel

Miasto Gdańsk zawarło umowę pożyczki miejskiej z Pomorskim Funduszem Rozwoju na rewaloryzację części zespołu poszpitalnego Bożego Ciała przy ul. 3 Maja 21. To jedyny tego typu kompleks budynków zachowany w Gdańsku. Oprócz mediateki, kawierni, a nawet miejsc noclegowych w ramach hostelu.

Finansowane z pożyczki miejskiej przedsięwzięcie w gdańskim Hevelianum realizowane będzie w historycznym kompleksie zespołu poszpitalnego Bożego Ciała przy ulicy 3 Maja. Inwestycja obejmie trzy budynki. – W pierwszym (bud. C) powstanie mediateka. Znajdzie się tam również stała ekspozycja poświęcona historii szpitalnictwa. Będzie także przestrzeń rekreacyjna.

Budynek D będzie pełnić funkcję noclegową. Co ważne, budynek będzie wyposażony w ekologiczne źródła zasilania – opisuje projekt Paweł Golak, dyrektor Hevelianum. Z kolei budynek E zostanie zaadaptowany na potrzeby szkoleniowo-edukacyjne i wystawiennicze.

– Planujemy tam między innymi pracownię pszczelarza z miejskiej pasieki – dodał Golak. Cała inwestycja kosztować będzie 31 mln zł – 25 mln zł pochodzić będzie ze środków PFR, a 6 mln zł z budżetu Gdańska. – Cieszę się z tej inwestycji. Jestem przekonany, że zupełnie odmieni oblicze tej części Gdańska – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Pożyczka miejska

Jest to mechanizm finansowy oferowany przez Pomorski Fundusz Rozwoju, przeznaczony m.in. dla przedsiębiorstw, sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych czy właścicieli nieruchomości. Pieniądze z takiej pożyczki można przeznaczyć na inwestycje związane z poprawą konkurencyjności i zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej. Chodzi tu między innymi o inwestycje rewitalizacyjne zdegradowanych obszarów miejskich, infrastrukturę kulturalną czy transportu zbiorowego.

– Łącznie do dyspozycji beneficjentów przeznaczonych było ponad 120 mln zł. Do tej pory z pożyczki miejskiej skorzystał między innymi Szpital Wojewódzki w Słupsku, Teatr Wybrzeże w Gdańsku czy Centrum Park Chojnice – wyliczał marszałek Struk.

Prezentacja nowego pomysłu władz miasta (fot. gdansk.pl)
Prezentacja nowego pomysłu władz miasta (fot. gdansk.pl)

Szpital Bożego Ciała – historia

Kompleks powstał u podnóża Góry Gradowej w XIV w. (przed 1380 r.), pierwotnie jako zakład dla trędowatych. W pierwszej połowie następnego stulecia zaczął pełnić funkcję przytułku dla osób starszych, chorych czy samotnych (w 1443 r. pojawiła się możliwość wykupienia dożywotnie miejsca w szpitalu).

Szpital Bożego Ciała dwukrotnie był palony podczas działań wojennych – w 1520 r. podczas wojny z zakonem krzyżackim czy kolejny raz, po odbudowie, w 1577 r., podczas wojny miasta z królem Stefanem Batorym. Na początku XVII w. było to już kompleks kilku, wolnostojących budynków położonych na północ od kościoła Bożego Ciała (pierwotnie szpital przylegał do świątyni). W XVIII-XIX kompleks rozbudowano w kierunku północnym. W jego skład wchodziły także powstałe w latach 1894-1896 r., duże, ceglane budynki, dziś przypisane do ul. 3 Maja 24-25, stojące w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu Błędnik. Ostatnią inwestycją przed końcem II wojny światowej była budowa pojedynczego domu mieszkalnego w latach 1926-1927 (nie przetrwał do naszych czasów).

Z zachowanych do dziś budynków o konstrukcji szachulcowej w sąsiedztwie kościoła Bożego Ciała, poza najstarszym (z 1786 r.), wszystkie pochodzą z lat 1860-61 oraz 1865-66. Szpital pełnił funkcję de facto przytułku i domu opieki do końca II wojny światowej. O ile na początku XX w. liczba pensjonariuszy wynosiła nieco ponad 200, to w okresie międzywojennym wzrosła do około 400. W trakcie działań wojennych kompleks został tylko częściowo zniszczony, zdemolowane zostały przede wszystkim jego wnętrza. Po 1945 r. urządzono w obiektach mieszkania.
Część budynków dawnego szpitala stojących w ciągu ul. 3 Maja zostało rozebranych dopiero w 1962 r. związku z poszerzeniem jezdni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: