Gdynia szuka chętnych na budowę ulic w Orłowie

Miasto szuka chętnych na budowę odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni. Oferty można składać do 28 stycznia 2021 r.

W ramach inwestycji planowana jest budowa i rozbudowa układu drogowego w Orłowie. Powstanie tam nowy fragment jezdni wraz z nawierzchnią, wybudowane zostaną chodniki, miejsca postojowe i zjazdy. Wykonany zostanie też przepust drogowy.

– Istotną częścią zadania jest także budowa kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym i naziemnymi zbiornikami, które zabezpieczą ten obszar przed podtopieniami. Mieszkańcy zyskają także nowe energooszczędne oświetlenie oraz zieleń – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Zadanie przewiduje również budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, w tym budowę podziemnego zbiornika retencyjnego, mającego na celu przejęcie wód opadowych z obszaru zlewni ul. Bernadowskiej i ul. Społdzielczej w Gdyni i odprowadzenia ich – po oczyszczeniu – do potoku Swelina. Na tym obszarze powstaną także dwa otwarte zbiorniki retencyjno-chłonne.

– Przed nami kolejna inwestycja, po rozbudowie ul. Hodowlanej na Witominie i odtworzeniu Potoku Wiczlińskiego na Chwarznie-Wiczlinie, w ramach której na terenie Gdyni pojawią się zbiorniki retencyjne. Stałym elementem zielonej polityki miasta jest budowa miejskiego systemu odwodnienia dróg, zagospodarowującego wody opadowe i roztopowe bezpośrednio w danej lokalizacji, co jest zarówno przyjazne środowisku jak i bardziej ekonomiczne – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Na terenie inwestycji przebudowana zostanie także sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z budową przepompowni. Powstanie nowe oświetlenie uliczne, pojawi się zieleń, w tym nowe nasadzenia i przesadzenia drzew, krzewów oraz trawniki, a także elementy małej architektury.

Powstanie drugi wieżowiec w panoramie Gdyni

Finansowanie ze środków dewelopera i PWiK

Inwestycja realizowana będzie wraz z Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp. K z siedzibą w Gdyni oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, finansującym budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Potencjalny wykonawcy oceniany będzie wg kryteriów: ceny brutto = 60%, okresu wykonania i udzielonej gwarancji – 10% oraz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20%. Czas wykonania nie może być dłuższy niż 60 tygodni od daty podpisania umowy.

Oferty można składać do 28 stycznia 2021 r..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: