Gdańskiej spółce grozi wysoka kara za wydobywanie odpadów pod spalarnię

Nawet milion złotych kary może zapłacić miejska spółka – Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Powód?  Wydobywała w sposób niezgodny z prawem odpady na działce pod spalarnię.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że przeprowadził kontrolę Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o. w Gdańsku, w związku ze zgłoszoną interwencją dotyczącą nielegalnego wydobywania odpadów ze składowiska. Ustalenia kontroli wykazały, że wydobywanie odpadów na terenie działki nr 242/1, przeznaczonej pod budowę spalarni odpadów, prowadzone jest niezgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Pismo we wspomnianej sprawie
Pismo we wspomnianej sprawie

Według ustaleń kontroli, podmiotem odpowiedzialnym za wydobywanie odpadów z naruszeniem przepisów prawa jest Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku.

Za stwierdzone naruszenie w przepisach ww. ustawy przewidziana jest sankcja w postaci kary administracyjnej w kwocie od 5 000 zł do 1 000 000 zł. W związku z powyższym wobec kontrolowanej spółki wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary.

Wojewoda Pomorski i władze Gdańska naruszyły przepisy COVID-19?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: