Władze Sopotu zerwały porozumienie ws. ul. Reja. Działkowcy mają problem

Pomimo wypracowanego kompromisu pomiędzy nadleśnictwem a samorządem. Sopot zrywa porozumienie tuż przed podpisaniem umowy dzierżawy drogi. To oznacza, że wraca ryzyko odcięcia działkowców od drogi.

Tuż przed podpisaniem umowy finalizującej porozumienie, po miesiącach wspólnej pracy nad jej treścią, Miasto Sopot niespodziewanie wyrzuca umowę do kosza. Jednostronnie zrywając porozumienie zawarte w lipcu 2020 r.

Miasto Sopot nie podpisując umowy, którą wspólnie wypracowaliśmy stawia działkowców w bardzo trudnej sytuacji. Jedyne co możemy dla nich zrobić to udostępnić parking oraz przekazać klucze do szlabanu leśnego na wypadek sytuacji awaryjnych – mówi Janusz Mikoś, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk.

Droga służy jako dojazd dla działkowców oraz służb miejskich

Nadleśnictwo udostępniło na potrzeby działkowców parking w dolnym odcinku ulicy Reja, dodatkowo Zarząd ogródków działkowych otrzyma klucze do szlabanu leśnego, by móc go otworzyć w awaryjnych sytuacjach.

Porozumienie zobowiązywało strony do podpisania umowy dzierżawy na leśny fragment ulicy Reja oraz do podjęcia wspólnych działań dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego. W tym nieodpłatnego przekazania dolnego odcinka ul. Reja, będącego fragmentem drogi powiatowej.

Przypominamy, że sprawa przejęcia ulicy Reja w Sopocie trwa już kilkanaście lat. Zgodnie z przepisami Lasy Państwowe nie są uprawnione ani nie mają kompetencji do organizacji dojazdów publicznych i nie mogły wziąć na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo korzystających z tej drogi pieszych i rowerzystów. Takie obowiązki i kompetencje mają wyłącznie samorządy, w tym wypadku Miasto Sopot.

Droga służy jako dojazd dla działkowców oraz służb miejskich, jednocześnie jest uczęszczanym szlakiem spacerowym i rowerowym.

Porozumienie cz. 1
Porozumienie cz. 1
Porozumienie cz. 2
Porozumienie cz. 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: