W Tczewie w 2020 r. było więcej ślubów w urzędzie niż w kościele

W 2020 r. zawarto w Tczewie o ponad 100 mniej związków małżeńskich niż rok wcześniej. Po raz pierwszy liczba ślubów cywilnych przekroczyła liczbę ślubów konkordatowych. Urodziło się także nieco mniej dzieci.

Liczba urodzeń  zarejestrowanych w 2020 r wyniosła 910 dzieci. Dla porównania: 2019 r. – 1132, 2018 r. –  1161 , 2017 r. – 1141), w tym 818 aktów  urodzenia sporządzono w trybie rejestracji zwykłej, a 92 w trybie rejestracji szczególnej (urodzenia, które nastąpiły poza granicami kraju).

Liczba noworodków zameldowanych w Tczewie w 2020 r.: 505  (w 2019 r. – 530, w 2018 r. – 593, w 2017 r – 640).

– Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom to: Maja, Zuzanna, Zofia.
– Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom to: Franciszek, Leon, Aleksander.
– Imiona rzadko nadawane: Melisa, Ada, Inka, Fabio, Amir, Brajan.

Małżeństwa

Liczba zarejestrowanych małżeństw: 294 (dla porównania: w 2019 r. – 399, w 2018 r. – 393, w 2017 r. – 348), w tym:

  • w trybie rejestracji zwykłej: 256, w tym 131 cywilnych (w tym 20 poza lokalem USC) i 125 konkordatowych (w 2019 r. – 157 ślubów cywilnych i 179 konkordatowych, w 2018 r.: 142 śluby cywilne i 207 konkordatowych).
  • w trybie rejestracji szczególnej (małżeństwa zawarte poza granicami RP): 38

Najmłodsi  małżonkowie mieli oboje po 21 lat.
Najstarsi małżonkowie to pani w wieku 70 lat, pan 82 lata.
Największa różnica wieku pomiędzy małżonkami: 20 lat (pani 49 lat, pan 69 lat).

Jubileusze 50, 55, 60, 65-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły łącznie 54 pary  (w 2019 r. – 256, w 2018 r. – 142 pary, w 2017 – 164), w tym:

  • 50-lecie – 41 par,
  • 55-lecie – 5 pary,
  • 60-lecie – 7 par,
  • 65-lecie – 1 para.

100. rocznicę urodzin: świętowały 4 osoby.

Rośnie liczba zgonów

Zgony zarejestrowane: 934 osoby  (w 2019 r. – 865,  w 2018 r. – 837, w 2017 r. – 877, w 2016 r. – 836), w tym:

  • w trybie rejestracji zwykłej: 917 (408 kobiet i 509 mężczyzn)
  • w trybie rejestracji szczególnej (zgony, które nastąpiły poza granicami RP): 17.

W 2020 r. zmarły 692 osoby zameldowane w Tczewie (w 2019 r. – 626).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: