Gdynia. Milion złotych na inwestycje w Babich Dołach

Rada Dzielnicy Babie Doły po konsultacjach z mieszkańcami przekazała do realizacji sześć zadań inwestycyjno-remontowych. Łączna kwota środków na inwestycje w północnej części Gdyni, w aktualnej kadencji rady dzielnicy wynosi 1 007 849 zł.

Pierwsze zadanie z listy to ułożenie kostki brukowej w drodze wewnętrznej przy bloku – ulica Ikara 14 wraz z podwyższeniem oraz oczyszczeniem studzienki i kratki deszczowej na w/w odcinku drogi. Jest to długo wyczekiwana przez mieszkańców tego rejonu inwestycja drogowa. Kolejnym zadaniem o wysokim priorytecie jest dofinansowanie oświetlenia wewnętrznego hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni.

W ramach bardzo dobrej współpracy między Radą Dzielnicy Babie Doły a Szkołą Podstawową nr 28 w Gdyni wspieranie obiektów sportowych, szczególnie służących dzieciom i młodzieży szkolnej, jest dla Rady Dzielnicy Babie Doły bardzo istotne. W ramach zamierzeń końcowy odcinek ulica Rybaków zyska uzupełnienie płyt YOMB, ten fragment stanowi historyczną część dzielnicy Babie Doły pod obecną nazwą „Rybacka przystań morska „Gdynia – Obłuże”.

– Rada Dzielnicy Babie Doły wskazała do wykonania sześć zadań inwestycyjno – remontowych, związane są one przede wszystkim z estetyzacją i poprawą infrastruktury drogowej na terenie dzielnicy oraz dopełnieniem jej rewitalizacji, na liście nie zabrakło także inwestycji sportowej. Jestem przekonany, że wskazane przez naszą Radę inwestycje przyczynią się w istotny sposób do rozwoju północnej części Gdyni – podkreśla Adam Gmyrek, przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Babie Doły.

Gdynia szuka chętnych na budowę ulic w Orłowie

Małe, ale ważne inwestycje

Czwartą inwestycja jest oświetlenie chodników: przy plebanii między ul. Zieloną i Rybaków oraz przy ul. Zielonej, od końcowej pętli autobusowej do Klubu 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni. Są to jedyne niedoświetlone miejsca w dzielnicy, którymi na co dzień przemieszczają się mieszkańcy. Radni, po konsultacjach zdecydowali także o wycince krzewów między ul. Rybaków a koroną klifu – rejon posesji nr 32, 34 i 36 oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przy ul. Ikara. Celem zadania jest przede wszystkim pielęgnacja zieleni, a tym samym poprawienie estetyki tej części dzielnicy.

Usunięcie zarośli i krzewów, głównie kolczastych, umożliwieni posprzątanie terenu znajdującego się w obszarze objętym rewitalizacją oraz pozwoli na przedłużenie ścieżki widokowej wzdłuż klifu i utworzenie w tym miejscu parku kieszonkowego. Ostatnim zadaniem jest doposażenie miejsca spotkań integracyjnych czyli leśnej polana przy ul. Rybaków, która zyska doprowadzenie wody i prądu, a także oświetlenie i monitoring. Media w znacznym stopniu usprawnią funkcjonowanie tak wspaniałego i rozwojowego miejsca na mapie północnych dzielnic Gdyni oraz poprawią bezpieczeństwo osób korzystających z tego terenu. Mieszkańcy dzielnicy chcieliby organizować na leśnej polanie między innymi : pikniki, terenowe zajęcia szkolne, plenerowe kino lub teatr, zawody sportowe oraz inne wydarzenia „pod chmurką”.

Gdynia podsumowuje śluby w czasie epidemii koronawirusa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: