Gdański magistrat przez rok utajniał umowę dot. parkingów kubaturowych

Dzięki determinacji Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska mieszkańcy Gdańska mogą poznać treść umowy na budowę parkingów kubaturowych w centrum Gdańska. Treść umowy dostępna jest tutaj.

Pod koniec 2019 r. w mediach pojawiła się informacja, że Gdańsk podpisał umowę na zaprojektowanie i budowę parkingów kubaturowych z 40-letnią koncesją. Zarówno radnym jak i mieszkańcom nie chciano udostępnić jej w całości, tłumacząc, że na przeszkodzie do ujawnienia m.in zapisów dot. wypowiedzenia tej umowy stoi tajemnica przedsiębiorstwa.

To, ile pism trzeba było wymienić, by zdobyć w miarę pełną umowę, nie można porównać nawet z bardzo długim parkowaniem – informuje Stowarzyszenie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji miasto odesłało stowarzyszenie pod link, nawet nie w Biuletynie Informacji Publicznej, ale do miejskiej strony ze zanonimizowaną umową. Nie przesłano też decyzji odmownej. 30 stycznia aktywiści wezwali do jej wydania, informując, że jest to obowiązek urzędu, jeśli nie udostępniono nam części informacji publicznej. To otworzyło drogę do odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a w konsekwencji do odtajnienia umowy.

Parking kubaturowy przy Długich Ogrodach (mat. prasowe)
Parking kubaturowy przy Długich Ogrodach (mat. prasowe)

Cieszą się radni opozycji

Ponad rok temu razem poseł Kacper Płażyński i radni Andrzej Skiba oraz Przemysław Majewski udali się do Wydziału Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Gdańska aby zobaczyć treść umowy między Miastem Gdańsk, a firmą Immo Park, która miała zbudować w Gdańsku parkingi kubaturowe, w tym najbardziej kontrowersyjny na Podwalu Staromiejskim.

Zostaliśmy odprawieni z kwitkiem, bo tak trzeba było nazwać przekazaną nam umowę, której treść w istotnych punktach została zamazana. Oczywiście spółka zasłaniała się tajemnicą przedsiębiorstwa, a Miasto tylko wzruszało ramionami. Gratuluję Sieć Obywatelska – Watchdog Polska wytrwałości i dociekliwości. Dzięki ich działaniom, niemal pełna treść umowy z załącznikami, jest dziś udostępniona publicznie – mówi radny Majewski.

Parking kubaturowy przy Podwalu Staromiejskim (mat. prasowe)
Parking kubaturowy przy Podwalu Staromiejskim (mat. prasowe)

Parkingi kubaturowe

Inwestycja zostanie przeprowadzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Łączny koszt budowy parkingów wyniesie: 166,2 mln zł brutto, z czego dopłata Miasta Gdańska wyniesie 41,6 mln zł brutto. Jak wynika z oferty, to kwota o ok. 16 mln mniejsza niż założono w budżecie miasta, a liczba miejsc postojowych będzie większa niż planowano jako minimum.

Umowa koncesji będzie zawarta na 40 lat – tyle wyniesie okres budowy i okres eksploatacji parkingów, który zakończy się 30 września 2058 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: