Są pieniądze na inwestycje przeciwko ekstremalnej pogodzie w Gdańsku

Gdański projekt, który ma ograniczać skutki ekstremalnych zjawisk meteorological otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości blisko 15 mln zł. Z planowanych ośmiu zadań, połowa już została zrealizowana.

– Projekt pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi” ma bardzo szeroki zakres, naszym głównym celem jest ograniczenie skutków ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności intensywnych opadów deszczu, dzięki zwiększeniu możliwości retencji wód opadowych oraz budowie kanalizacji deszczowej – powiedział Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji. – Fakt, iż nasz wniosek zyskał akceptację i otrzymaliśmy całą kwotę, o którą zabiegaliśmy, świadczy o dobrym jego przygotowaniu. Dostrzeżono, a w sumie też doceniono wcześniejsze działania władz Gdańska w tym zakresie.

Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 z którego przyznane są środki, jest adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Całkowity koszt gdańskiego projektu SGWO etap III wynosi ponad 29,6 mln zł. Czas realizacji 2017-2023.

Zobacz na filmie montaż kotłów elektrodowych w gdańskiej elektrociepłowni 📹

Osiem zadań, zrealizowano połowę

Gdańsk w ramach projektu przygotował osiem zdań do realizacji, połowa z nich jest już wykonana. Wśród zakończonych prac znalazła się poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ul. Planetarnej w Gdańsku, przebudowa boisk na terenie Gimnazjum nr 8 (obecnie SP 67) przy ul. Żabi Kruk 5, zagospodarowanie terenu przy XV LO przy ul. Pilotów 7, Boisko marzeń przy XV LO – dla wszystkich mieszkańców (boisko wielofunkcyjne) oraz przebudowa ul. Zajęczej, remont nawierzchni ul. Sarniej w Gdańsku, budowa oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej dla obu ulic. W przypadku wszystkich dokończonych zadań wykonano niezbędne drenaże, odwodnienia i kanalizacje deszczowe.

W kolejności wykonana teraz zostanie budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego na odcinku od przepompowni do ul. Zimnej w Gdańsku (planowana realizacja 2021/2022). Przebudowany też będzie zbiornik nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna (2021/2022), planowane jest zamontowanie dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanału Raduni (2022) oraz poprawa odprowadzenia wód deszczowych ze skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3‑go Maja (2022).

Projekt SGWO – etap III to kontynuacją dwóch wcześniejszych projektów, analogicznie: etap I i etap II, których łączny koszt to ok. 146 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło blisko 87 mln zł. Projekty te obejmują łącznie 18 zadań inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: